El proper 18 de març la Federació Catalana de Jocs, Esports i Deports Tradicionals (FCJEDT)

Organitza la 1a Gala del Joc Tradicional que es celebrarà a les 5 de la tarda a l’Auditori Sixto Mir de la Ràpita.
Es donaran els primers premis com a reconeixement a les següents categories:

  • Aniversari: entitats que celebren dates rodones. Aquelles entitats que han mantingut i mantenen viu el joc tradicional en format associatiu.
  • Una vida dedicada al joc: molts jocs ens han arribat gràcies a que en temps difícils algú els han mantingut vius o gràcies a que algunes persones han treballat per la seva recuperació i difusió.
  • Amics del joc tradicional: reconeixem a persones que tot i no estar vinculades a cap entitat ni modalitat de joc tradicional ha treballat i treballa per a la difusió i coneixement de les pràctiques lúdiques d’arrel.
  • Entitats amigues: volem estrènyer lligams amb entitats que no són de la federació però que estan vinculades al món del joc i que ens serveixen d’exemple.
  • A títol pòstum: persones que no estan entre nosaltres però que han aportat coses que fan que el joc tradicional ens hagi arribat avui en dia com el coneixem.