Calendari Grup B

GRUP A – PRIMERA VOLTA
GRUP A – SEGONA VOLTA
1ª Jornada 1-2 Octubre 12ª Jornada 28-29 Gener
Vergós A Sant Blai
(Castellnou S.)
Sant Blai (Castellnou S.) Vergós A
Anglesola Vilanova de
Bellpuig
Vilanova de Bellpuig Anglesola
Bellavista Vallverd d’Urgell Vallverd d’Urgell Bellavista
S.
Sebastià Castellserà
DESCANSA DESCANSA S. Sebastià
Castellserà
La Fuliola
i Boldú
Malgrat de
Segarra
Malgrat de Segarra La Fuliola i
Boldú
2ª Jornada 8-9 Octubre 11ª Jornada 4-5 Febrer
Sant Blai
(Castellnou S.)
Malgrat de
Segarra
Malgrat de Segarra Sant Blai
(Castellnou S.)
DESCANSA La Fuliola i
Boldú
La Fuliola i Boldú DESCANSA
Vallverd
d’Urgell
S. Sebastià
Castellserà
S. Sebastià Castellserà Vallverd d’Urgell
Vilanova
de Bellpuig
Bellavista Bellavista Vilanova de
Bellpuig
Vergós A Anglesola Anglesola Vergós A
3ª Jornada 15-16 Octubre 12ª Jornada 11-12 Febrer
Anglesola Sant Blai
(Castellnou S.)
Sant Blai (Castellnou S.) Anglesola
Bellavista Vergós A Vergós A Bellavista
S.
Sebastià Castellserà
Vilanova de
Bellpuig
Vilanova de Bellpuig S. Sebastià
Castellserà
La Fuliola
i Boldú
Vallverd d’Urgell Vallverd d’Urgell La Fuliola i
Boldú
Malgrat de
Segarra
DESCANSA DESCANSA Malgrat de
Segarra
4ª Jornada 22-23 Octubre 13ª Jornada 25-26 Febrer
Sant Blai
(Castellnou S.)
DESCANSA DESCANSA Sant Blai
(Castellnou S.)
Vallverd
d’Urgell
Malgrat de
Segarra
Malgrat de Segarra Vallverd d’Urgell
Vilanova
de Bellpuig
La Fuliola i
Boldú
La Fuliola i Boldú Vilanova de
Bellpuig
Vergós A S. Sebastià
Castellserà
S. Sebastià Castellserà Vergós A
Anglesola Bellavista Bellavista Anglesola
5ª Jornada 29-30 Octubre 14ª Jornada 4-5 Març
Bellavista Sant Blai
(Castellnou S.)
Sant Blai (Castellnou S.) Bellavista
S.
Sebastià Castellserà
Anglesola Anglesola S. Sebastià
Castellserà
La Fuliola
i Boldú
Vergós A Vergós A La Fuliola i
Boldú
Malgrat de
Segarra
Vilanova de
Bellpuig
Vilanova de Bellpuig Malgrat de
Segarra
DESCANSA Vallverd d’Urgell Vallverd d’Urgell DESCANSA
6ª Jornada 12-13 Novembre 15ª Jornada 11-12 Març
Sant Blai
(Castellnou S.)
Vallverd d’Urgell Vallverd d’Urgell Sant Blai
(Castellnou S.)
Vilanova
de Bellpuig
DESCANSA DESCANSA Vilanova de
Bellpuig
Vergós A Malgrat de
Segarra
Malgrat de Segarra Vergós A
Anglesola La Fuliola i
Boldú
La Fuliola i Boldú Anglesola
Bellavista S. Sebastià
Castellserà
S. Sebastià Castellserà Bellavista
7ª Jornada 19-20 Novembre 16ª Jornada 18-19 Març
S.
Sebastià Castellserà
Sant Blai
(Castellnou S.)
Sant Blai (Castellnou S.) S. Sebastià
Castellserà
La Fuliola
i Boldú
Bellavista Bellavista La Fuliola i
Boldú
Malgrat de
Segarra
Anglesola Anglesola Malgrat de
Segarra
DESCANSA Vergós A Vergós A DESCANSA
Vallverd
d’Urgell
Vilanova de
Bellpuig
Vilanova de Bellpuig Vallverd d’Urgell
8ª Jornada 26-27 Novembre 17ª Jornada 25-26 Març
Sant Blai
(Castellnou S.)
Vilanova de
Bellpuig
Vilanova de Bellpuig Sant Blai
(Castellnou S.)
Vergós A Vallverd d’Urgell Vallverd d’Urgell Vergós A
Anglesola DESCANSA DESCANSA Anglesola
Bellavista Malgrat de
Segarra
Malgrat de Segarra Bellavista
S.
Sebastià Castellserà
La Fuliola i
Boldú
La Fuliola i Boldú S. Sebastià
Castellserà
9ª Jornada 3-4 Desembre 18ª Jornada 1-2 Abril
La Fuliola
i Boldú
Sant Blai
(Castellnou S.)
Sant Blai (Castellnou S.) La Fuliola i
Boldú
Malgrat de
Segarra
S. Sebastià
Castellserà
S. Sebastià Castellserà Malgrat de
Segarra
DESCANSA Bellavista Bellavista DESCANSA
Vallverd
d’Urgell
Anglesola Anglesola Vallverd d’Urgell
Vilanova
de Bellpuig
Vergós A Vergós A Vilanova de
Bellpuig

Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)