Calendari Grup B

GRUP B – PRIMERA VOLTA
 
GRUP B – SEGONA VOLTA
         
1ª Jornada 6-7 Octubre   14ª Jornada  26-27 Gener
Ponts Cervera   Cervera Ponts
Malgrat Gàrzola   Gàrzola Malgrat
Palou Vergós   Vergós Palou
Solsona Sio D’Agramunt   Sio D’Agramunt Solsona
Tordera Nayox Seat
Tárrega
  Nayox Seat Tárrega Tordera
CEPS Castellnou B   Castellnou B CEPS
Descans Cabanabona   Descans Cabanabona
         
3ª Jornada 20-21 Octubre   16ª Jornada 9-10 Febrer
Cervera Gàrzola   Gàrzola Cervera
Ponts Vergós   Vergós Ponts
Malgrat Sio D’Agramunt   Sio D’Agramunt Malgrat
Palou Nayox Seat
Tárrega
  Nayox Seat Tárrega Palou
Solsona Castellnou B   Castellnou B Solsona
Tordera Cabanabona   Cabanabona Tordera
Descans CEPS   Descans CEPS
         
5ª Jornada 3-4 Novembre   18ª Jornada 23-24 Febrer
Gàrzola Vergós   Vergós Gàrzola
Cervera Sio D’Agramunt   Sio D’Agramunt Cervera
Ponts Nayox Seat
Tárrega
  Nayox Seat Tárrega Ponts
Malgrat Castellnou B   Castellnou B Malgrat
Palou Cabanabona   Cabanabona Palou
Solsona CEPS   CEPS Solsona
Descans Tordera   Descans Tordera
         
7ª Jornada 17-18 Novembre   20ª Jornada 9-10 Març
Vergós Sio D’Agramunt   Sio D’Agramunt Vergós
Gàrzola Nayox Seat
Tárrega
  Nayox Seat Tárrega Gàrzola
Cervera Castellnou B   Castellnou B Cervera
Ponts Cabanabona   Cabanabona Ponts
Malgrat CEPS   CEPS Malgrat
Palou Tordera   Tordera Palou
Descans Solsona   Descans Solsona
         
9ª Jornada 1-2 Desembre   22ª Jornada 23-24 Març
Sio
D’Agramunt
Nayox Seat Tárrega   Nayox Seat Tárrega Sio D’Agramunt
Vergós Castellnou B   Castellnou B Vergós
Gàrzola Cabanabona   Cabanabona Gàrzola
Cervera CEPS   CEPS Cervera
Ponts Tordera   Tordera Ponts
Malgrat Solsona   Solsona Malgrat
Descans Palou   Descans Palou
         
11ª Jornada 22-23 Desembre   24ª Jornada 6-7 Abril
Nayox
Seat Tárrega
Castellnou B   Castellnou B Nayox Seat
Tárrega
Sio
D’Agramunt
Cabanabona   Cabanabona Sio D’Agramunt
Vergós CEPS   CEPS Vergós
Gàrzola Tordera   Tordera Gàrzola
Cervera Solsona   Solsona Cervera
Ponts Palou   Palou Ponts
Descans Malgrat   Descans Malgrat
         
13ª Jornada 19-20 Gener   26ª Jornada 27-28 Abril
Castellnou
B
Cabanabona   Cabanabona Castellnou B
Nayox
Seat Tárrega
CEPS   CEPS Nayox Seat
Tárrega
Sio
D’Agramunt
Tordera   Tordera Sio D’Agramunt
Vergós Solsona   Solsona Vergós
Gàrzola Palou   Palou Gàrzola
Cervera Malgrat   Malgrat Cervera
Descans Ponts   Descans Ponts
         
2ª Jornada 13-14 Octubre   15ª Jornada 2-3 Febrer
Gàrzola Ponts   Ponts Gàrzola
Vergós Malgrat   Malgrat Vergós
Sio
D’Agramunt
Palou   Palou Sio D’Agramunt
Nayox
Seat Tárrega
Solsona   Solsona Nayox Seat
Tárrega
Castellnou
B
Tordera   Tordera Castellnou B
Cabanabona CEPS   CEPS Cabanabona
Descans Cervera   Descans Cervera
       
4ª Jornada 27-28 Octubre   17ªJornada 16-17 Febrer
Vergós Cervera   Cervera Vergós
Sio
D’Agramunt
Ponts   Ponts Sio D’Agramunt
Nayox
Seat Tárrega
Malgrat   Malgrat Nayox Seat
Tárrega
Castellnou
B
Palou   Palou Castellnou B
Cabanabona Solsona   Solsona Cabanabona
CEPS Tordera   Tordera CEPS
Descans Gàrzola   Descans Gàrzola
       
6ª Jornada 10-11 Novembre   19ª Jornada 2-3 Març
Sio
D’Agramunt
Gàrzola   Gàrzola Sio D’Agramunt
Nayox
Seat Tárrega
Cervera   Cervera Nayox Seat
Tárrega
Castellnou
B
Ponts   Ponts Castellnou B
Cabanabona Malgrat   Malgrat Cabanabona
CEPS Palou   Palou CEPS
Tordera Solsona   Solsona Tordera
Descans Vergós   Descans Vergós
       
8ª Jornada 24-25 Novembre   21ª Jornada 16-17 Març
Nayox
Seat Tárrega
Vergós   Vergós Nayox Seat
Tárrega
Castellnou
B
Gàrzola   Gàrzola Castellnou B
Cabanabona Cervera   Cervera Cabanabona
CEPS Ponts   Ponts CEPS
Tordera Malgrat   Malgrat Tordera
Solsona Palou   Palou Solsona
Descans Sio D’Agramunt   Descans Sio D’Agramunt
       
10ª Jornada 15-16 Desembre   23ª Jornada 30-31 Març
Castellnou
B
Sio D’Agramunt   Sio D’Agramunt Castellnou B
Cabanabona Vergós   Vergós Cabanabona
CEPS Gàrzola   Gàrzola CEPS
Tordera Cervera   Cervera Tordera
Solsona Ponts   Ponts Solsona
Palou Malgrat   Malgrat Palou
Descans Nayox Seat
Tárrega
  Descans Nayox Seat
Tárrega
         
12ª Jornada 12-13 Gener   25ª Jornada 13-14 Abril
Cabanabona Nayox Seat
Tárrega
  Nayox Seat Tárrega Cabanabona
CEPS Sio D’Agramunt   Sio D’Agramunt CEPS
Tordera Vergós   Vergós Tordera
Solsona Gàrzola   Gàrzola Solsona
Palou Cervera   Cervera Palou
Malgrat Ponts   Ponts Malgrat
Descans Castellnou B   Descans Castellnou B

Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)