Resultats per jornada Grup C

Jornada Nº: 18
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 300 21 C. B. CERVERA 305 19
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 268 15 C. B. CERVERA 318 22
C. B. PALOU 330 24 C. B. SOLSONA 365 29
C. B. PALOU 323 22 C. B. SOLSONA 278 15
C. B. PONTS 338 23 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 272 15
C. B. PONTS 359 28 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 283 18
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 373 29 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 351 27
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 343 25 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 317 22
C. B. VERGÓS – B 365 28 C. B. GÀRZOLA 348 26
C. B. VERGÓS – B 352 27 C. B. GÀRZOLA 310 20
Jornada Nº: 17
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 281 16 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 366 26
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 290 19 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 386 31
C. B. GÀRZOLA 359 28 C. B. PONTS 369 28
C. B. GÀRZOLA 333 22 C. B. PONTS 356 27
C. B. SOLSONA 363 28 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 333 26
C. B. SOLSONA 356 27 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 290 17
C. B. CERVERA 320 24 C. B. VERGÓS – B 356 28
C. B. CERVERA 326 24 C. B. VERGÓS – B 306 21
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 365 29 C. B. PALOU 357 28
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 355 27 C. B. PALOU 350 26
Jornada Nº: 16
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 354 28 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 310 19
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 332 25 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 356 26
C. B. PALOU 383 31 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 270 14
C. B. PALOU 348 28 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 280 18
C. B. PONTS 372 29 C. B. VERGÓS – B 330 24
C. B. PONTS 345 26 C. B. VERGÓS – B 336 25
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 389 34 C. B. GÀRZOLA 306 20
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 365 30 C. B. GÀRZOLA 301 20
C. B. CERVERA 261 16 C. B. SOLSONA 315 23
C. B. CERVERA 289 18 C. B. SOLSONA 300 19
Jornada Nº: 15
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 316 21 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 303 21
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 298 20 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 331 23
C. B. GÀRZOLA 339 24 C. B. PALOU 340 26
C. B. GÀRZOLA 319 23 C. B. PALOU 341 24
C. B. PONTS 342 25 C. B. CERVERA 348 28
C. B. PONTS 376 31 C. B. CERVERA 357 27
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 357 28 C. B. SOLSONA 364 28
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 317 19 C. B. SOLSONA 343 26
C. B. VERGÓS – B 325 22 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 367 28
C. B. VERGÓS – B 338 25 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 386 31
Jornada Nº: 14
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 315 22 C. B. GÀRZOLA 311 18
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 318 21 C. B. GÀRZOLA 309 22
C. B. PALOU 355 27 C. B. VERGÓS – B 304 19
C. B. PALOU 332 23 C. B. VERGÓS – B 284 17
C. B. SOLSONA 328 23 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 284 17
C. B. SOLSONA 336 26 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 252 14
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 339 22 C. B. PONTS 333 24
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 334 23 C. B. PONTS 357 26
C. B. CERVERA 323 24 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 337 25
C. B. CERVERA 344 27 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 337 25
Jornada Nº: 13
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 329 25 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 335 24
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 360 28 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 349 27
C. B. GÀRZOLA 350 27 C. B. SOLSONA 365 27
C. B. GÀRZOLA 340 23 C. B. SOLSONA 354 28
C. B. PONTS 369 29 C. B. PALOU 369 31
C. B. PONTS 368 28 C. B. PALOU 339 26
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 369 27 C. B. CERVERA 351 26
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 385 31 C. B. CERVERA 336 27
C. B. VERGÓS – B 347 27 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 329 24
C. B. VERGÓS – B 324 24 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 320 24
Jornada Nº: 12
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 309 21 C. B. PONTS 338 25
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 338 24 C. B. PONTS 369 32
C. B. PALOU 338 23 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 374 29
C. B. PALOU 372 31 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 390 32
C. B. SOLSONA 314 22 C. B. VERGÓS – B 313 22
C. B. SOLSONA 326 23 C. B. VERGÓS – B 331 27
C. B. CERVERA 342 26 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 311 22
C. B. CERVERA 338 27 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 307 20
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 379 32 C. B. GÀRZOLA 311 22
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 298 16 C. B. GÀRZOLA 361 28
Jornada Nº: 11
C. B. GÀRZOLA 317 23 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 323 24
C. B. GÀRZOLA 321 23 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 292 18
C. B. PALOU 345 26 C. B. CERVERA 285 19
C. B. PALOU 370 29 C. B. CERVERA 364 29
C. B. PONTS 343 25 C. B. SOLSONA 285 18
C. B. PONTS 353 27 C. B. SOLSONA 311 22
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 353 26 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 325 22
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 353 27 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 334 25
C. B. VERGÓS – B 321 21 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 340 25
C. B. VERGÓS – B 345 27 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 339 24
Jornada Nº: 10
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 271 19 C. B. PALOU 352 26
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 322 24 C. B. PALOU 392 32
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 353 29 C. B. VERGÓS – B 337 24
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 288 15 C. B. VERGÓS – B 345 26
C. B. SOLSONA 332 24 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 392 32
C. B. SOLSONA 360 28 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 387 33
C. B. CERVERA 319 22 C. B. GÀRZOLA 347 27
C. B. CERVERA 364 28 C. B. GÀRZOLA 319 20
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 319 22 C. B. PONTS 365 29
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 345 25 C. B. PONTS 363 28
Jornada Nº: 9
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 289 20 C. B. PONTS 341 25
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 295 18 C. B. PONTS 335 24
C. B. GÀRZOLA 366 29 C. B. VERGÓS – B 301 19
C. B. GÀRZOLA 362 30 C. B. VERGÓS – B 353 29
C. B. SOLSONA 310 23 C. B. PALOU 358 27
C. B. SOLSONA 335 28 C. B. PALOU 376 30
C. B. CERVERA 312 22 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 310 23
C. B. CERVERA 352 28 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 300 21
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 341 25 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 411 37
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 364 29 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 379 30
Jornada Nº: 8
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 292 20 C. B. SOLSONA 348 26
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 295 22 C. B. SOLSONA 346 28
C. B. PALOU 356 28 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 344 24
C. B. PALOU 370 30 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 333 24
C. B. PONTS 350 26 C. B. GÀRZOLA 288 19
C. B. PONTS 355 28 C. B. GÀRZOLA 325 23
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 324 21 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 296 18
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 372 30 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 334 25
C. B. VERGÓS – B 296 18 C. B. CERVERA 348 27
C. B. VERGÓS – B 335 25 C. B. CERVERA 348 25
Jornada Nº: 7
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 322 22 C. B. PALOU 360 28
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 338 24 C. B. PALOU 370 32
C. B. GÀRZOLA 364 30 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 381 31
C. B. GÀRZOLA 358 35 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 380 30
C. B. SOLSONA 353 26 C. B. CERVERA 337 25
C. B. SOLSONA 325 23 C. B. CERVERA 291 18
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 366 30 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 276 17
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 362 27 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 268 16
C. B. VERGÓS – B 363 29 C. B. PONTS 345 25
C. B. VERGÓS – B 346 25 C. B. PONTS 376 31
Jornada Nº: 6
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 294 19 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 297 19
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 325 24 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 326 24
C. B. PALOU 376 30 C. B. GÀRZOLA 301 17
C. B. PALOU 366 30 C. B. GÀRZOLA 337 24
C. B. SOLSONA 312 22 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 304 19
C. B. SOLSONA 317 22 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 292 20
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 332 22 C. B. VERGÓS – B 314 22
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 346 28 C. B. VERGÓS – B 323 22
C. B. CERVERA 294 17 C. B. PONTS 367 28
C. B. CERVERA 287 17 C. B. PONTS 311 19
Jornada Nº: 5
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 295 20 C. B. SOLSONA 314 21
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 346 28 C. B. SOLSONA 296 18
C. B. GÀRZOLA 330 25 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 321 19
C. B. GÀRZOLA 329 22 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 347 27
C. B. PONTS 337 23 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 369 28
C. B. PONTS 377 31 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 415 38
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 369 30 C. B. CERVERA 286 20
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 325 22 C. B. CERVERA 308 20
C. B. VERGÓS – B 341 25 C. B. PALOU 360 27
C. B. VERGÓS – B 306 21 C. B. PALOU 331 23
Jornada Nº: 4
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 296 19 C. B. VERGÓS – B 321 22
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 296 20 C. B. VERGÓS – B 328 23
C. B. PALOU 335 24 C. B. PONTS 372 28
C. B. PALOU 366 29 C. B. PONTS 360 27
C. B. SOLSONA 315 22 C. B. GÀRZOLA 337 26
C. B. SOLSONA 376 31 C. B. GÀRZOLA 274 17
C. B. CERVERA 333 25 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 333 25
C. B. CERVERA 293 18 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 351 27
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 327 22 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 305 22
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 340 26 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 287 18
Jornada Nº: 3
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 296 18 C. B. CERVERA 328 22
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 287 17 C. B. CERVERA 299 19
C. B. GÀRZOLA 364 26 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 346 25
C. B. GÀRZOLA 319 21 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 373 29
C. B. PONTS 342 24 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 265 17
C. B. PONTS 336 24 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 229 13
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 366 30 C. B. PALOU 362 29
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 378 30 C. B. PALOU 337 23
C. B. VERGÓS – B 309 22 C. B. SOLSONA 338 26
C. B. VERGÓS – B 335 25 C. B. SOLSONA 297 20
Jornada Nº: 2
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 315 21 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 363 28
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 346 27 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 382 32
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 333 24 C. B. GÀRZOLA 360 28
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 258 18 C. B. GÀRZOLA 340 26
C. B. SOLSONA 333 24 C. B. PONTS 380 30
C. B. SOLSONA 276 18 C. B. PONTS 330 22
C. B. CERVERA 353 30 C. B. PALOU 388 33
C. B. CERVERA 307 20 C. B. PALOU 354 27
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 307 18 C. B. VERGÓS – B 339 24
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 346 25 C. B. VERGÓS – B 352 29
Jornada Nº: 1
C. B. GÀRZOLA 334 24 C. B. CERVERA 322 23
C. B. GÀRZOLA 379 31 C. B. CERVERA 317 22
C. B. PALOU 358 28 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 312 21
C. B. PALOU 342 24 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 299 20
C. B. PONTS 337 23 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 360 28
C. B. PONTS 360 25 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 351 27
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 364 29 C. B. SOLSONA 325 25
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 338 25 C. B. SOLSONA 349 25
C. B. VERGÓS – B 322 20 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 281 20
C. B. VERGÓS – B 337 25 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 250 12


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)