Resultats per jornada Grup C

Jornada Nº: 8
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 293 20 C. B. PALOU 355 27
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 330 24 C. B. PALOU 356 27
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 314 21 C. B. CERVERA 316 22
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 345 27 C. B. CERVERA 319 23
C. B. PONTS 326 21 C. B. GÀRZOLA 331 25
C. B. PONTS 335 25 C. B. GÀRZOLA 329 24
C. B. TORDERA 343 26 C. B. SOLSONA 326 26
C. B. TORDERA 372 32 C. B. SOLSONA 310 21
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 389 31 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 336 25
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 389 32 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 302 20
Jornada Nº: 7
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 346 27 C. B. TORDERA 329 21
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 306 19 C. B. TORDERA 365 29
C. B. PALOU 354 27 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 367 28
C. B. PALOU 357 29 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 386 33
C. B. CERVERA 356 28 C. B. PONTS 373 30
C. B. CERVERA 280 17 C. B. PONTS 364 28
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 342 25 C. B. SOLSONA 356 27
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 343 26 C. B. SOLSONA 317 21
C. B. VERGÓS – B 320 21 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 314 21
C. B. VERGÓS – B 313 24 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 326 25
Jornada Nº: 6
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 332 24 C. B. GÀRZOLA 313 21
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 346 25 C. B. GÀRZOLA 289 17
C. B. PONTS 341 24 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 300 20
C. B. PONTS 362 28 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 279 17
C. B. TORDERA 329 23 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 325 22
C. B. TORDERA 354 27 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 285 17
C. B. SOLSONA 337 25 C. B. PALOU 372 30
C. B. SOLSONA 343 27 C. B. PALOU 346 26
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 352 25 C. B. VERGÓS – B 290 19
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 365 28 C. B. VERGÓS – B 309 21
Jornada Nº: 5
C. B. GÀRZOLA 319 21 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 358 26
C. B. GÀRZOLA 363 26 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 374 31
C. B. PALOU 391 33 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 347 27
C. B. PALOU 362 28 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 373 30
C. B. PONTS 360 26 C. B. TORDERA 276 18
C. B. PONTS 327 22 C. B. TORDERA 315 23
C. B. CERVERA 301 20 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 349 28
C. B. CERVERA 331 24 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 316 20
C. B. VERGÓS – B 320 24 C. B. SOLSONA 354 27
C. B. VERGÓS – B 345 24 C. B. SOLSONA 312 20
Jornada Nº: 4
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 272 15 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 323 25
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 297 18 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 287 19
C. B. TORDERA 314 20 C. B. PALOU 349 26
C. B. TORDERA 319 23 C. B. PALOU 323 23
C. B. SOLSONA 346 27 C. B. GÀRZOLA 284 17
C. B. SOLSONA 356 28 C. B. GÀRZOLA 300 20
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 388 32 C. B. CERVERA 294 19
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 349 25 C. B. CERVERA 327 23
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 330 23 C. B. VERGÓS – B 354 28
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 341 25 C. B. VERGÓS – B 351 29
Jornada Nº: 3
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 296 18 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 374 30
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 288 17 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 346 24
C. B. GÀRZOLA 299 19 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 364 28
C. B. GÀRZOLA 324 24 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 353 29
C. B. PONTS 334 21 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 284 19
C. B. PONTS 363 29 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 265 15
C. B. CERVERA 328 23 C. B. SOLSONA 328 24
C. B. CERVERA 317 21 C. B. SOLSONA 357 27
C. B. VERGÓS – B 370 30 C. B. PALOU 380 32
C. B. VERGÓS – B 319 21 C. B. PALOU 330 23
Jornada Nº: 2
C. B. PALOU 333 22 C. B. GÀRZOLA 337 24
C. B. PALOU 366 29 C. B. GÀRZOLA 328 25
C. B. TORDERA 356 28 C. B. VERGÓS – B 304 19
C. B. TORDERA 337 24 C. B. VERGÓS – B 345 26
C. B. SOLSONA 342 25 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 318 22
C. B. SOLSONA 366 29 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 293 21
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 365 29 C. B. PONTS 360 26
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 388 32 C. B. PONTS 321 20
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 298 19 C. B. CERVERA 287 18
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 350 27 C. B. CERVERA 307 18
Jornada Nº: 1
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 348 26 C. B. TORDERA 327 25
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 364 30 C. B. TORDERA 327 24
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 319 21 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 302 20
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 314 21 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 328 24
C. B. GÀRZOLA 350 26 C. B. VERGÓS – B 316 22
C. B. GÀRZOLA 275 16 C. B. VERGÓS – B 301 22
C. B. PONTS 307 21 C. B. SOLSONA 328 26
C. B. PONTS 352 27 C. B. SOLSONA 307 20
C. B. CERVERA 370 31 C. B. PALOU 348 26
C. B. CERVERA 327 21 C. B. PALOU 330 23


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)