Resultats per jornada Grup C

Jornada Nº: 22
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 352 27 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 355 27
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 309 20 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 365 28
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 351 27 C. B. PALOU 353 26
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 314 21 C. B. PALOU 357 27
C. B. PONTS 337 24 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 368 29
C. B. PONTS 366 28 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 325 23
C. B. TORDERA 329 25 C. B. GÀRZOLA 326 21
C. B. TORDERA 305 19 C. B. GÀRZOLA 294 19
C. B. CERVERA 321 22 C. B. VERGÓS – B 308 21
C. B. CERVERA 309 20 C. B. VERGÓS – B 366 30
Jornada Nº: 21
C. B. GÀRZOLA 364 30 C. B. CERVERA 369 30
C. B. GÀRZOLA 327 22 C. B. CERVERA 318 20
C. B. PALOU 371 29 C. B. PONTS 380 30
C. B. PALOU 355 25 C. B. PONTS 356 27
C. B. SOLSONA 318 20 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 326 23
C. B. SOLSONA 310 21 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 331 24
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 352 25 C. B. TORDERA 316 21
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 349 26 C. B. TORDERA 343 23
C. B. VERGÓS – B 304 20 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 318 21
C. B. VERGÓS – B 345 24 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 290 17
Jornada Nº: 20
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 313 21 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 354 25
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 317 23 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 338 24
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 313 21 C. B. GÀRZOLA 316 23
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 345 26 C. B. GÀRZOLA 333 23
C. B. PONTS 360 27 C. B. VERGÓS – B 272 16
C. B. PONTS 342 24 C. B. VERGÓS – B 352 27
C. B. TORDERA 334 24 C. B. CERVERA 356 27
C. B. TORDERA 371 28 C. B. CERVERA 303 19
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 382 31 C. B. SOLSONA 294 18
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 350 25 C. B. SOLSONA 347 25
Jornada Nº: 19
C. B. GÀRZOLA 334 24 C. B. PONTS 377 30
C. B. GÀRZOLA 343 25 C. B. PONTS 392 32
C. B. PALOU 374 32 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 322 22
C. B. PALOU 386 31 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 331 22
C. B. SOLSONA 351 26 C. B. TORDERA 335 25
C. B. SOLSONA 328 22 C. B. TORDERA 360 29
C. B. CERVERA 350 28 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 316 22
C. B. CERVERA 330 24 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 316 22
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 318 22 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 402 35
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 332 24 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 338 26
Jornada Nº: 18
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 318 22 C. B. VERGÓS – B 293 17
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 371 29 C. B. VERGÓS – B 322 22
C. B. PONTS 355 27 C. B. CERVERA 300 20
C. B. PONTS 359 26 C. B. CERVERA 290 19
C. B. TORDERA 302 18 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 329 21
C. B. TORDERA 295 18 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 334 23
C. B. SOLSONA 374 31 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 323 21
C. B. SOLSONA 315 20 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 352 28
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 373 29 C. B. PALOU 298 18
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 382 32 C. B. PALOU 349 27
Jornada Nº: 17
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 336 24 C. B. PONTS 375 31
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 295 17 C. B. PONTS 338 22
C. B. GÀRZOLA 382 32 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 313 20
C. B. GÀRZOLA 298 18 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 358 28
C. B. PALOU 371 30 C. B. SOLSONA 307 19
C. B. PALOU 356 27 C. B. SOLSONA 311 21
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 266 16 C. B. TORDERA 339 26
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 330 25 C. B. TORDERA 272 15
C. B. VERGÓS – B 334 25 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 351 26
C. B. VERGÓS – B 373 31 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 387 34
Jornada Nº: 16
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 331 24 C. B. CERVERA 345 26
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 267 15 C. B. CERVERA 310 19
C. B. TORDERA 317 22 C. B. PONTS 354 27
C. B. TORDERA 374 29 C. B. PONTS 386 32
C. B. SOLSONA 367 29 C. B. VERGÓS – B 348 26
C. B. SOLSONA 346 25 C. B. VERGÓS – B 331 24
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 379 31 C. B. GÀRZOLA 324 22
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 400 35 C. B. GÀRZOLA 346 25
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 389 34 C. B. PALOU 342 25
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 311 21 C. B. PALOU 378 31
Jornada Nº: 15
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 321 25 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 326 23
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 344 26 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 322 22
C. B. GÀRZOLA 281 15 C. B. SOLSONA 331 24
C. B. GÀRZOLA 319 21 C. B. SOLSONA 322 22
C. B. PALOU 358 27 C. B. TORDERA 326 23
C. B. PALOU 338 22 C. B. TORDERA 311 21
C. B. CERVERA 304 17 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 369 31
C. B. CERVERA 301 20 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 348 26
C. B. VERGÓS – B 323 23 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 252 15
C. B. VERGÓS – B 341 26 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 335 27
Jornada Nº: 14
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 270 17 C. B. PONTS 347 25
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 332 25 C. B. PONTS 385 32
C. B. PALOU 360 29 C. B. VERGÓS – B 348 26
C. B. PALOU 357 27 C. B. VERGÓS – B 301 21
C. B. SOLSONA 309 18 C. B. CERVERA 345 25
C. B. SOLSONA 331 23 C. B. CERVERA 333 23
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 356 26 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 281 17
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 376 31 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 258 16
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 345 25 C. B. GÀRZOLA 323 22
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 328 23 C. B. GÀRZOLA 333 25
Jornada Nº: 13
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 345 28 C. B. SOLSONA 327 24
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 334 26 C. B. SOLSONA 330 25
C. B. GÀRZOLA 303 20 C. B. PALOU 359 27
C. B. GÀRZOLA 345 24 C. B. PALOU 334 22
C. B. PONTS 356 25 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 383 31
C. B. PONTS 356 26 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 369 30
C. B. CERVERA 307 19 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 335 26
C. B. CERVERA 377 31 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 316 22
C. B. VERGÓS – B 309 20 C. B. TORDERA 306 21
C. B. VERGÓS – B 335 25 C. B. TORDERA 361 30
Jornada Nº: 12
C. B. PALOU 320 23 C. B. CERVERA 336 24
C. B. PALOU 329 21 C. B. CERVERA 305 19
C. B. TORDERA 284 16 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 342 23
C. B. TORDERA 305 18 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 340 23
C. B. SOLSONA 357 28 C. B. PONTS 378 30
C. B. SOLSONA 348 28 C. B. PONTS 345 24
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 330 23 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 349 25
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 317 21 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 327 22
C. B. VERGÓS – B 335 25 C. B. GÀRZOLA 349 27
C. B. VERGÓS – B 348 26 C. B. GÀRZOLA 315 22
Jornada Nº: 11
C. B. GÀRZOLA 307 19 C. B. TORDERA 345 28
C. B. GÀRZOLA 351 28 C. B. TORDERA 296 20
C. B. PALOU 372 30 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 302 20
C. B. PALOU 360 27 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 342 27
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 372 28 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 326 23
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 349 26 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 311 21
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 291 17 C. B. PONTS 349 26
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 363 30 C. B. PONTS 376 29
C. B. VERGÓS – B 277 17 C. B. CERVERA 307 20
C. B. VERGÓS – B 311 20 C. B. CERVERA 296 20
Jornada Nº: 10
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 325 24 C. B. SOLSONA 316 24
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 279 16 C. B. SOLSONA 323 23
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 326 23 C. B. VERGÓS – B 296 20
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 344 25 C. B. VERGÓS – B 325 22
C. B. PONTS 318 20 C. B. PALOU 360 27
C. B. PONTS 360 27 C. B. PALOU 349 27
C. B. TORDERA 351 26 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 386 32
C. B. TORDERA 322 22 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 388 32
C. B. CERVERA 336 25 C. B. GÀRZOLA 321 21
C. B. CERVERA 342 25 C. B. GÀRZOLA 352 26
Jornada Nº: 9
C. B. GÀRZOLA 338 26 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 265 12
C. B. GÀRZOLA 303 21 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 323 23
C. B. SOLSONA 360 29 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 365 28
C. B. SOLSONA 348 26 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 381 32
C. B. CERVERA 354 28 C. B. TORDERA 352 28
C. B. CERVERA 339 26 C. B. TORDERA 337 26
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 309 20 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 325 21
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 310 20 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 342 26
C. B. VERGÓS – B 358 28 C. B. PONTS 356 28
C. B. VERGÓS – B 346 28 C. B. PONTS 359 27
Jornada Nº: 8
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 293 20 C. B. PALOU 355 27
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 330 24 C. B. PALOU 356 27
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 314 21 C. B. CERVERA 316 22
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 345 27 C. B. CERVERA 319 23
C. B. PONTS 326 21 C. B. GÀRZOLA 331 25
C. B. PONTS 335 25 C. B. GÀRZOLA 329 24
C. B. TORDERA 343 26 C. B. SOLSONA 326 26
C. B. TORDERA 372 32 C. B. SOLSONA 310 21
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 389 31 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 336 25
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 389 32 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 302 20
Jornada Nº: 7
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 346 27 C. B. TORDERA 329 21
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 306 19 C. B. TORDERA 365 29
C. B. PALOU 354 27 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 367 28
C. B. PALOU 357 29 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 386 33
C. B. CERVERA 356 28 C. B. PONTS 373 30
C. B. CERVERA 280 17 C. B. PONTS 364 28
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 342 25 C. B. SOLSONA 356 27
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 343 26 C. B. SOLSONA 317 21
C. B. VERGÓS – B 320 21 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 314 21
C. B. VERGÓS – B 313 24 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 326 25
Jornada Nº: 6
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 332 24 C. B. GÀRZOLA 313 21
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 346 25 C. B. GÀRZOLA 289 17
C. B. PONTS 341 24 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 300 20
C. B. PONTS 362 28 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 279 17
C. B. TORDERA 329 23 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 325 22
C. B. TORDERA 354 27 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 285 17
C. B. SOLSONA 337 25 C. B. PALOU 372 30
C. B. SOLSONA 343 27 C. B. PALOU 346 26
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 352 25 C. B. VERGÓS – B 290 19
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 365 28 C. B. VERGÓS – B 309 21
Jornada Nº: 5
C. B. GÀRZOLA 319 21 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 358 26
C. B. GÀRZOLA 363 26 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 374 31
C. B. PALOU 391 33 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 347 27
C. B. PALOU 362 28 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 373 30
C. B. PONTS 360 26 C. B. TORDERA 276 18
C. B. PONTS 327 22 C. B. TORDERA 315 23
C. B. CERVERA 301 20 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 349 28
C. B. CERVERA 331 24 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 316 20
C. B. VERGÓS – B 320 24 C. B. SOLSONA 354 27
C. B. VERGÓS – B 345 24 C. B. SOLSONA 312 20
Jornada Nº: 4
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 272 15 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 323 25
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 297 18 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 287 19
C. B. TORDERA 314 20 C. B. PALOU 349 26
C. B. TORDERA 319 23 C. B. PALOU 323 23
C. B. SOLSONA 346 27 C. B. GÀRZOLA 284 17
C. B. SOLSONA 356 28 C. B. GÀRZOLA 300 20
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 388 32 C. B. CERVERA 294 19
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 349 25 C. B. CERVERA 327 23
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 330 23 C. B. VERGÓS – B 354 28
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 341 25 C. B. VERGÓS – B 351 29
Jornada Nº: 3
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 296 18 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 374 30
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 288 17 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 346 24
C. B. GÀRZOLA 299 19 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 364 28
C. B. GÀRZOLA 324 24 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 353 29
C. B. PONTS 334 21 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 284 19
C. B. PONTS 363 29 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 265 15
C. B. CERVERA 328 23 C. B. SOLSONA 328 24
C. B. CERVERA 317 21 C. B. SOLSONA 357 27
C. B. VERGÓS – B 370 30 C. B. PALOU 380 32
C. B. VERGÓS – B 319 21 C. B. PALOU 330 23
Jornada Nº: 2
C. B. PALOU 333 22 C. B. GÀRZOLA 337 24
C. B. PALOU 366 29 C. B. GÀRZOLA 328 25
C. B. TORDERA 356 28 C. B. VERGÓS – B 304 19
C. B. TORDERA 337 24 C. B. VERGÓS – B 345 26
C. B. SOLSONA 342 25 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 318 22
C. B. SOLSONA 366 29 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 293 21
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 365 29 C. B. PONTS 360 26
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 388 32 C. B. PONTS 321 20
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 298 19 C. B. CERVERA 287 18
C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 350 27 C. B. CERVERA 307 19
Jornada Nº: 1
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 348 26 C. B. TORDERA 327 25
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 364 30 C. B. TORDERA 327 24
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 319 21 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 302 20
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 314 21 C. B. SIÓ D’AGRAMUNT 328 24
C. B. GÀRZOLA 350 26 C. B. VERGÓS – B 316 22
C. B. GÀRZOLA 275 16 C. B. VERGÓS – B 301 22
C. B. PONTS 307 21 C. B. SOLSONA 328 26
C. B. PONTS 352 27 C. B. SOLSONA 307 20
C. B. CERVERA 370 31 C. B. PALOU 348 26
C. B. CERVERA 327 21 C. B. PALOU 330 23


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)