Resultats per jornada Grup C

Jornada Nº: 11
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 309 20 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 311 20
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 375 30 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 337 26
C. B. PALOU 371 29 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 329 22
C. B. PALOU 371 29 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 322 21
C. B. TORDERA 356 29 C. B. SOLSONA 290 21
C. B. TORDERA 341 28 C. B. SOLSONA 244 12
C.B. CERVERA 317 22 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 367 31
C.B. CERVERA 349 26 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 368 28
C. B. VERGÓS – B 313 23 C. B. GÀRZOLA 287 18
C. B. VERGÓS – B 330 23 C. B. GÀRZOLA 310 20
Jornada Nº: 10
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 328 22 C. B. PALOU 341 25
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 325 22 C. B. PALOU 326 23
C. B. GÀRZOLA 303 19 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 337 24
C. B. GÀRZOLA 283 16 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 366 29
C. B. PONTS 350 28 C. B. VERGÓS – B 319 24
C. B. PONTS 349 27 C. B. VERGÓS – B 321 22
C.B. CERVERA 333 22 C. B. TORDERA 274 16
C.B. CERVERA 315 22 C. B. TORDERA 282 19
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 351 27 C. B. SOLSONA 274 16
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 351 28 C. B. SOLSONA 261 14
Jornada Nº: 9
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 364 30 C. B. PONTS 312 18
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 320 23 C. B. PONTS 347 27
C. B. PALOU 341 24 C. B. GÀRZOLA 316 23
C. B. PALOU 338 23 C. B. GÀRZOLA 313 20
C. B. TORDERA 289 20 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 344 26
C. B. TORDERA 324 25 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 331 23
C. B. SOLSONA 346 27 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 299 20
C. B. SOLSONA 279 18 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 344 26
C. B. VERGÓS – B 296 23 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 370 31
C. B. VERGÓS – B 310 20 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 362 29
Jornada Nº: 8
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 347 27 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 308 21
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 325 24 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 280 21
C. B. GÀRZOLA 289 17 C. B. SOLSONA 290 19
C. B. GÀRZOLA 293 20 C. B. SOLSONA 329 22
C. B. PONTS 331 24 C. B. PALOU 375 29
C. B. PONTS 361 28 C. B. PALOU 336 24
AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 347 24 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 293 18
AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 362 28 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 319 25
C.B. CERVERA 334 23 C. B. VERGÓS – B 320 22
C.B. CERVERA 327 21 C. B. VERGÓS – B 313 21
Jornada Nº: 7
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 365 29 C.B. CERVERA 330 24
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 317 21 C.B. CERVERA 319 22
C. B. PALOU 380 31 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 393 35
C. B. PALOU 325 21 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 363 29
C. B. TORDERA 341 25 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 322 19
C. B. TORDERA 301 21 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 325 23
C. B. SOLSONA 352 26 C. B. PONTS 340 26
C. B. SOLSONA 309 19 C. B. PONTS 385 31
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 324 23 C. B. GÀRZOLA 348 27
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 319 26 C. B. GÀRZOLA 312 20
Jornada Nº: 6
C. B. GÀRZOLA 320 23 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 333 24
C. B. GÀRZOLA 313 22 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 315 22
C. B. PONTS 325 20 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 300 20
C. B. PONTS 343 26 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 288 18
AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 374 29 C. B. SOLSONA 274 17
AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 372 29 C. B. SOLSONA 286 19
C.B. CERVERA 333 22 C. B. PALOU 319 22
C.B. CERVERA 318 20 C. B. PALOU 347 25
C. B. VERGÓS – B 347 28 C. B. TORDERA 274 18
C. B. VERGÓS – B 331 23 C. B. TORDERA 303 19
Jornada Nº: 5
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 343 26 C. B. VERGÓS – B 289 20
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 304 22 C. B. VERGÓS – B 276 17
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 337 24 C. B. PONTS 352 27
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 277 15 C. B. PONTS 350 28
C. B. TORDERA 322 21 C. B. GÀRZOLA 340 26
C. B. TORDERA 292 17 C. B. GÀRZOLA 306 19
C. B. SOLSONA 350 26 C.B. CERVERA 280 17
C. B. SOLSONA 354 27 C.B. CERVERA 310 22
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 328 22 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 356 28
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 323 24 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 361 29
Jornada Nº: 4
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 329 24 C. B. TORDERA 331 26
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 318 23 C. B. TORDERA 326 22
C. B. PONTS 364 29 C. B. GÀRZOLA 283 15
C. B. PONTS 333 23 C. B. GÀRZOLA 320 21
AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 348 26 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 307 22
AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 376 33 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 301 19
C.B. CERVERA 372 30 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 290 20
C.B. CERVERA 322 22 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 307 21
C. B. VERGÓS – B 334 24 C. B. PALOU 351 27
C. B. VERGÓS – B 290 18 C. B. PALOU 348 25
Jornada Nº: 3
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 286 18 C.B. CERVERA 335 27
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 310 21 C.B. CERVERA 291 18
C. B. GÀRZOLA 327 23 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 335 23
C. B. GÀRZOLA 305 20 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 333 25
C. B. PALOU 325 21 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 344 27
C. B. PALOU 375 31 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 339 24
C. B. TORDERA 315 20 C. B. PONTS 376 31
C. B. TORDERA 247 14 C. B. PONTS 334 24
C. B. SOLSONA 302 19 C. B. VERGÓS – B 348 27
C. B. SOLSONA 338 27 C. B. VERGÓS – B 293 19
Jornada Nº: 2
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 311 19 C. B. SOLSONA 354 29
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 330 26 C. B. SOLSONA 283 16
C. B. PALOU 334 24 C. B. TORDERA 288 18
C. B. PALOU 344 27 C. B. TORDERA 260 16
AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 321 20 C. B. PONTS 335 25
AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 344 25 C. B. PONTS 345 25
C.B. CERVERA 343 27 C. B. GÀRZOLA 287 19
C.B. CERVERA 311 21 C. B. GÀRZOLA 296 17
C. B. VERGÓS – B 263 15 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 320 24
C. B. VERGÓS – B 314 24 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 302 20
Jornada Nº: 1
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 321 25 C. B. VERGÓS – B 322 22
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 324 21 C. B. VERGÓS – B 299 20
C. B. PONTS 349 27 C.B. CERVERA 298 22
C. B. PONTS 351 26 C.B. CERVERA 310 21
C. B. TORDERA 278 19 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 383 32
C. B. TORDERA 313 22 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 360 28
C. B. SOLSONA 299 18 C. B. PALOU 338 24
C. B. SOLSONA 317 23 C. B. PALOU 346 26
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 290 20 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 350 26
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 365 27 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 324 23


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)