Resultats per jornada Grup C

Jornada Nº: 9
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 295 18 C. B. PONTS 335 24
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 289 20 C. B. PONTS 341 25
C. B. GÀRZOLA 366 29 C. B. VERGÓS – B 301 19
C. B. GÀRZOLA 362 30 C. B. VERGÓS – B 353 29
C. B. SOLSONA 310 23 C. B. PALOU 358 27
C. B. SOLSONA 335 28 C. B. PALOU 376 30
C. B. CERVERA 352 28 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 300 21
C. B. CERVERA 312 22 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 310 23
Jornada Nº: 8
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 292 20 C. B. SOLSONA 348 26
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 295 22 C. B. SOLSONA 346 28
C. B. PALOU 356 28 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 344 24
C. B. PALOU 370 30 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 333 24
C. B. PONTS 350 26 C. B. GÀRZOLA 288 19
C. B. PONTS 355 28 C. B. GÀRZOLA 325 23
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 324 21 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 296 18
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 372 30 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 334 25
C. B. VERGÓS – B 296 18 C. B. CERVERA 348 27
C. B. VERGÓS – B 335 25 C. B. CERVERA 348 25
Jornada Nº: 7
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 322 22 C. B. PALOU 360 28
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 338 24 C. B. PALOU 370 32
C. B. GÀRZOLA 364 30 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 381 31
C. B. GÀRZOLA 358 35 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 380 30
C. B. SOLSONA 353 26 C. B. CERVERA 337 25
C. B. SOLSONA 325 23 C. B. CERVERA 291 18
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 366 30 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 276 17
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 362 27 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 268 16
C. B. VERGÓS – B 363 29 C. B. PONTS 345 25
C. B. VERGÓS – B 346 25 C. B. PONTS 376 31
Jornada Nº: 6
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 294 19 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 297 19
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 325 24 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 326 24
C. B. PALOU 376 30 C. B. GÀRZOLA 301 17
C. B. PALOU 366 30 C. B. GÀRZOLA 337 24
C. B. SOLSONA 312 22 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 304 19
C. B. SOLSONA 317 22 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 292 20
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 332 22 C. B. VERGÓS – B 314 22
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 346 28 C. B. VERGÓS – B 323 22
C. B. CERVERA 294 17 C. B. PONTS 367 28
C. B. CERVERA 287 17 C. B. PONTS 311 19
Jornada Nº: 5
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 346 28 C. B. SOLSONA 296 18
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 295 20 C. B. SOLSONA 314 21
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 325 22 C. B. CERVERA 308 20
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 369 30 C. B. CERVERA 286 20
C. B. VERGÓS – B 306 21 C. B. PALOU 331 23
C. B. VERGÓS – B 341 25 C. B. PALOU 360 27
Jornada Nº: 4
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 296 19 C. B. VERGÓS – B 321 22
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 296 20 C. B. VERGÓS – B 328 23
C. B. PALOU 335 24 C. B. PONTS 372 28
C. B. PALOU 366 29 C. B. PONTS 360 27
C. B. SOLSONA 315 22 C. B. GÀRZOLA 337 26
C. B. SOLSONA 376 31 C. B. GÀRZOLA 274 17
C. B. CERVERA 333 25 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 333 25
C. B. CERVERA 293 18 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 351 27
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 327 22 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 305 22
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 340 26 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 287 18
Jornada Nº: 3
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 296 18 C. B. CERVERA 328 22
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 287 17 C. B. CERVERA 299 19
C. B. GÀRZOLA 364 26 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 346 25
C. B. GÀRZOLA 319 21 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 373 29
C. B. PONTS 342 24 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 265 17
C. B. PONTS 336 24 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 229 13
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 366 30 C. B. PALOU 362 29
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 378 30 C. B. PALOU 337 23
C. B. VERGÓS – B 309 22 C. B. SOLSONA 338 26
C. B. VERGÓS – B 335 25 C. B. SOLSONA 297 20
Jornada Nº: 2
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 315 21 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 363 28
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 346 27 TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 382 32
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 333 24 C. B. GÀRZOLA 360 28
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 258 18 C. B. GÀRZOLA 340 26
C. B. SOLSONA 333 24 C. B. PONTS 380 30
C. B. SOLSONA 276 18 C. B. PONTS 330 22
C. B. CERVERA 353 30 C. B. PALOU 388 33
C. B. CERVERA 307 20 C. B. PALOU 354 27
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 307 18 C. B. VERGÓS – B 339 24
C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 346 25 C. B. VERGÓS – B 352 29
Jornada Nº: 1
C. B. GÀRZOLA 334 24 C. B. CERVERA 322 23
C. B. GÀRZOLA 379 31 C. B. CERVERA 317 22
C. B. PALOU 358 28 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 312 21
C. B. PALOU 342 24 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 299 20
C. B. PONTS 337 23 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 360 28
C. B. PONTS 360 25 C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT 351 27
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 364 29 C. B. SOLSONA 325 25
TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA 338 25 C. B. SOLSONA 349 25
C. B. VERGÓS – B 322 20 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 281 20
C. B. VERGÓS – B 337 25 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 250 12


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)