Resultats Grup B Lliga 2014-2015

[insert_php]

$conex = new mysqli(“bbdd.bitllesdelleida.cat”, “ddb21026”, “eXtint0r_l0l”, “ddb21026”);
if ($conex ->connect_errno) {
echo “Fallo al conectar a MySQL: (” . $mysqli->connect_errno . “) ” . $mysqli->connect_error;
}

echo ‘

‘;

echo ‘

‘;

$query = “SELECT * from `classificacio_b_1415` order by punts DESC, punts_favor DESC, bitlles_favor DESC”;
$res_query = mysqli_query($conex, $query);

while($datos = mysqli_fetch_array($res_query))
{
$sql_nom = “SELECT nom_club from clubs_1415 where id = ‘$datos[equip]'”;

$query_nom = mysqli_query($conex, $sql_nom);
if($nom_ok = mysqli_fetch_array($query_nom))
{
$equip = $nom_ok[“nom_club”];
}

echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
echo ‘

‘;
}

echo ‘

Equip P.J. P.G. P.E. P.P. P. Favor B. Favor P. Contra B. Contra Punts
 
‘.utf8_encode($equip).’ ‘.$datos[“partits_jugats”].’ ‘.$datos[“partits_guanyats”].’ ‘.$datos[“partits_empatats”].’ ‘.$datos[“partits_perduts”].’ ‘.$datos[“punts_favor”].’ ‘.$datos[“bitlles_favor”].’ ‘.$datos[“punts_contra”].’ ‘.$datos[“bitlles_contra”].’ ‘.$datos[“punts”].’

‘;
echo ‘

‘;
[/insert_php]


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)