Clubs C


Nom del Club: C .B. CABANABONA – MIG SEGRE
Adreça del Camp de Joc: Costat piscina municipal
President: Beni Saball Caelles
Secretari: Aroa Cluet Saball
Tresorer: Josep Piqué Balagué
Telèfons: 639.567.470
Email: beni@bitllesdelleida.cat

Data de fundació: 1992-02-29
Data d'associació: 2011-09-06


Nom del Club: C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS)
Adreça del Camp de Joc: Costat del Centre Cultural – Les Pallargues
President: Joan Enric Bosch Porta
Secretari: José Hernández Valea
Tresorer:
Telèfons: 686.724.278 – 635.275.413
Email: enry_bosch@hotmail.com

Data de fundació: 0000-00-00
Data d'associació: 2011-09-01


Nom del Club: C. B. GÀRZOLA
Adreça del Camp de Joc: Plaça de les bitlles
President: Lluís Novau Santacreu
Secretari: Angelina Ariaca Bresco
Tresorer: Josep Vilana Solé
Telèfons: 973415109
Email: clubitllesgarzola@hotmail.com

Data de fundació: 1992-01-01
Data d'associació: 2011-09-06

Informació addicional:
Participants de molts llocs de la comarca


Nom del Club: C. B. PALOU
Adreça del Camp de Joc: Pati de l’escola
President: Ramon Casoliva Cisquella
Secretari: Àngel Peretó Esteve
Tresorer:
Telèfons: 973.550.514 – 680.593.262
Email: informacio@calmingo.com

Data de fundació: 1995-04-01
Data d'associació: 2011-09-06


Nom del Club: C. B. PONTS
Adreça del Camp de Joc: Camp d’esports
President: Àngel Asensio Mena
Secretari: Miquel Salvia Seto
Tresorer:
Telèfons: 973.461.107 – 689.990.503
Email: bitllaire@hotmail.com

Data de fundació: 1990-11-21
Data d'associació: 2011-09-06


Nom del Club: TALLER CELESTI FARRÉ TÀRREGA
Adreça del Camp de Joc: C/ La Pau, nº 3
President: Ana Ma Molina Cañete
Secretari: Neus Martínez Ginés
Tresorer: Domingo Hinojosa Posadas
Telèfons: 672.297.427
Email: clubdebitllestarrega@gmail.com
Pagina Web: bitllestarrega.tarregae.org

Data de fundació: 2001-11-23
Data d'associació: 2012-09-06


Nom del Club: C. B. VERGÓS – B
Adreça del Camp de Joc:
President: Jerónimo Martín Martín
Secretari: Juan José Ruiz Montosa
Tresorer: Elisa Vigo Fernández
Telèfons: 675.806.041
Email: elisa-axel@hotmail.es

Data de fundació: 2000-08-28
Data d'associació: 2011-09-06


Nom del Club: C. B. SOLSONA
Adreça del Camp de Joc: Parc dels Jubilats
President: Isidre Angrill Balletbó
Secretari: Neus Puig Bonell
Tresorer: Teresa Torra Garriga
Telèfons: 973.482.318
Email: iangrill@yahoo.es

Data de fundació: 2006-09-25
Data d'associació: 2012-09-06


Nom del Club: C. B. CERVERA
Adreça del Camp de Joc: Parc Mas Duran
President: Josep Dalmases Besora
Secretari: Jordina Plà Puig
Tresorer:
Telèfons: 649.167.037
Email: bitllescervera@hotmail.com

Data de fundació: 1997-12-11
Data d'associació: 2015-09-06


Nom del Club: C. B. SIÓ D\’AGRAMUNT
Adreça del Camp de Joc: Camp Municipal d\’Esports
President: Ramon Joval Torredeflot
Secretari: Cinta Escartín Dieste
Tresorer:
Telèfons: 973.392.147
Email: mjoval@hotmail.com

Data de fundació: 2003-06-09
Data d'associació: 2015-09-06Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)