Resultats per jornada Grup A

Jornada Nº: 11
C. B. CASTELLNOU DE SEANA 350 26 C. B. SERÒS 268 15
C. B. CASTELLNOU DE SEANA 336 25 C. B. SERÒS 306 21
C. B. GOLMÉS 325 22 C. B. BELLVÍS 354 26
C. B. GOLMÉS 340 25 C. B. BELLVÍS 364 28
C. B. PALAU D’ANGLESOLA 317 20 C.B. EL POAL 316 22
C. B. PALAU D’ANGLESOLA 302 19 C.B. EL POAL 290 20
C. B. VILA-SANA 332 25 C.B. ALCOLETGE 314 22
C. B. VILA-SANA 335 23 C.B. ALCOLETGE 313 21
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 312 20 C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 364 29
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 317 22 C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 315 20
Jornada Nº: 10
C. B. BELLVÍS 363 28 C. B. VILA-SANA 354 26
C. B. BELLVÍS 314 21 C. B. VILA-SANA 339 26
C. B. PALAU D’ANGLESOLA 337 25 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 296 19
C. B. PALAU D’ANGLESOLA 337 24 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 283 16
C. B. SERÒS 283 18 C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 330 23
C. B. SERÒS 323 22 C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 350 28
C.B. ALCOLETGE 319 24 C. B. CASTELLNOU DE SEANA 362 28
C.B. ALCOLETGE 306 20 C. B. CASTELLNOU DE SEANA 365 29
Jornada Nº: 9
C. B. BELLVÍS 371 30 C. B. CASTELLNOU DE SEANA 357 27
C. B. BELLVÍS 371 31 C. B. CASTELLNOU DE SEANA 345 27
C. B. GOLMÉS 355 27 C.B. EL POAL 323 21
C. B. GOLMÉS 342 25 C.B. EL POAL 300 18
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 308 23 C. B. SERÒS 262 16
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 301 22 C. B. SERÒS 294 22
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 295 19 C. B. PALAU D’ANGLESOLA 308 20
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 329 23 C. B. PALAU D’ANGLESOLA 349 25
C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 338 24 C.B. ALCOLETGE 302 22
C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 318 22 C.B. ALCOLETGE 281 18
Jornada Nº: 8
C. B. BELLVÍS 323 20 C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 316 23
C. B. BELLVÍS 356 27 C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 341 26
C. B. PALAU D’ANGLESOLA 280 16 C. B. GOLMÉS 351 28
C. B. PALAU D’ANGLESOLA 319 22 C. B. GOLMÉS 326 24
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 315 23 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 335 25
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 328 22 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 321 24
C.B. ALCOLETGE 312 21 C. B. SERÒS 342 25
C.B. ALCOLETGE 361 27 C. B. SERÒS 329 24
C.B. EL POAL 327 25 C. B. VILA-SANA 305 19
C.B. EL POAL 283 17 C. B. VILA-SANA 354 30
Jornada Nº: 7
C. B. CASTELLNOU DE SEANA 357 28 C.B. EL POAL 290 18
C. B. CASTELLNOU DE SEANA 312 22 C.B. EL POAL 287 18
C. B. GOLMÉS 356 29 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 351 27
C. B. GOLMÉS 329 26 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 283 17
C. B. VILA-SANA 257 13 C. B. PALAU D’ANGLESOLA 297 22
C. B. VILA-SANA 331 24 C. B. PALAU D’ANGLESOLA 297 18
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 324 23 C.B. ALCOLETGE 289 17
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 297 21 C.B. ALCOLETGE 282 19
C. B. SERÒS 330 24 C. B. BELLVÍS 364 27
C. B. SERÒS 311 23 C. B. BELLVÍS 350 26
Jornada Nº: 6
C. B. BELLVÍS 303 20 C.B. ALCOLETGE 347 27
C. B. BELLVÍS 357 28 C.B. ALCOLETGE 335 25
C. B. GOLMÉS 356 29 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 298 20
C. B. GOLMÉS 270 16 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 331 26
C. B. PALAU D’ANGLESOLA 305 20 C. B. CASTELLNOU DE SEANA 357 29
C. B. PALAU D’ANGLESOLA 316 20 C. B. CASTELLNOU DE SEANA 355 28
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 332 25 C. B. VILA-SANA 339 26
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 344 28 C. B. VILA-SANA 331 24
C.B. EL POAL 281 17 C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 317 20
C.B. EL POAL 286 17 C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 277 15
Jornada Nº: 5
C. B. CASTELLNOU DE SEANA 365 29 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 324 23
C. B. CASTELLNOU DE SEANA 353 27 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 320 23
C. B. VILA-SANA 346 24 C. B. GOLMÉS 349 26
C. B. VILA-SANA 343 24 C. B. GOLMÉS 322 22
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 305 22 C. B. BELLVÍS 320 22
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 303 20 C. B. BELLVÍS 323 21
C. B. SERÒS 338 25 C.B. EL POAL 294 20
C. B. SERÒS 303 22 C.B. EL POAL 304 19
C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 329 24 C. B. PALAU D’ANGLESOLA 320 24
C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 328 23 C. B. PALAU D’ANGLESOLA 293 20
Jornada Nº: 4
C. B. GOLMÉS 363 29 C. B. CASTELLNOU DE SEANA 377 32
C. B. GOLMÉS 337 25 C. B. CASTELLNOU DE SEANA 336 25
C. B. PALAU D’ANGLESOLA 327 23 C. B. SERÒS 272 15
C. B. PALAU D’ANGLESOLA 299 18 C. B. SERÒS 297 18
C. B. VILA-SANA 352 26 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 339 23
C. B. VILA-SANA 341 25 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 336 24
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 283 19 C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 310 23
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 338 24 C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 346 27
C.B. EL POAL 309 21 C.B. ALCOLETGE 295 18
C.B. EL POAL 311 22 C.B. ALCOLETGE 329 23
Jornada Nº: 3
C. B. BELLVÍS 360 28 C.B. EL POAL 314 23
C. B. BELLVÍS 379 32 C.B. EL POAL 314 20
C. B. CASTELLNOU DE SEANA 349 26 C. B. VILA-SANA 317 22
C. B. CASTELLNOU DE SEANA 330 24 C. B. VILA-SANA 348 27
C. B. SERÒS 308 23 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 338 25
C. B. SERÒS 329 24 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 289 18
C.B. ALCOLETGE 368 30 C. B. PALAU D’ANGLESOLA 335 27
C.B. ALCOLETGE 349 27 C. B. PALAU D’ANGLESOLA 323 21
C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 343 25 C. B. GOLMÉS 341 23
C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 335 24 C. B. GOLMÉS 308 22
Jornada Nº: 2
C. B. GOLMÉS 291 21 C. B. SERÒS 328 24
C. B. GOLMÉS 353 26 C. B. SERÒS 300 20
C. B. PALAU D’ANGLESOLA 302 21 C. B. BELLVÍS 350 27
C. B. PALAU D’ANGLESOLA 310 23 C. B. BELLVÍS 358 27
C. B. VILA-SANA 352 27 C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 322 23
C. B. VILA-SANA 348 27 C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 313 24
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 319 23 C. B. CASTELLNOU DE SEANA 330 26
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 319 23 C. B. CASTELLNOU DE SEANA 380 31
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 316 21 C.B. ALCOLETGE 335 24
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 293 20 C.B. ALCOLETGE 332 24
Jornada Nº: 1
C. B. BELLVÍS 361 30 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 285 20
C. B. BELLVÍS 367 30 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 318 22
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 328 26 C.B. EL POAL 296 20
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 286 20 C.B. EL POAL 329 21
C. B. SERÒS 376 30 C. B. VILA-SANA 335 23
C. B. SERÒS 330 24 C. B. VILA-SANA 339 24
C.B. ALCOLETGE 293 21 C. B. GOLMÉS 335 24
C.B. ALCOLETGE 338 26 C. B. GOLMÉS 321 22
C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 306 21 C. B. CASTELLNOU DE SEANA 358 29
C.B. VILABARCA (Vilanova de la Barca) 353 26 C. B. CASTELLNOU DE SEANA 334 27


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)