Resultats per jornada Grup B

Jornada Nº: 18
C. B. GOLMÉS 378 31 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 278 18
C. B. GOLMÉS 351 26 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 299 20
C. B. TORDERA 363 29 C. B. VERGÓS – A 361 28
C. B. TORDERA 344 24 C. B. VERGÓS – A 398 34
C. B. VILA-SANA 328 22 C. B. VALLVERD D\’URGELL 342 24
C. B. VILA-SANA 372 31 C. B. VALLVERD D\’URGELL 402 34
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 314 22 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 361 29
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 296 18 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 347 27
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 347 26 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 296 19
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 371 30 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 375 30
Jornada Nº: 17
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 382 31 C. B. GOLMÉS 356 28
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 377 30 C. B. GOLMÉS 348 25
C. B. VERGÓS – A 326 23 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 324 22
C. B. VERGÓS – A 372 32 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 287 19
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 363 30 C. B. TORDERA 300 19
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 349 26 C. B. TORDERA 367 31
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 330 24 C. B. VILA-SANA 351 26
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 374 29 C. B. VILA-SANA 341 25
C. B. VALLVERD D\’URGELL 333 22 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 323 24
C. B. VALLVERD D\’URGELL 349 26 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 311 23
Jornada Nº: 16
C. B. GOLMÉS 357 26 C. B. VALLVERD D\’URGELL 340 25
C. B. GOLMÉS 367 28 C. B. VALLVERD D\’URGELL 341 24
C. B. TORDERA 327 23 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 362 28
C. B. TORDERA 314 22 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 374 31
C. B. VERGÓS – A 368 29 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 312 21
C. B. VERGÓS – A 375 30 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 368 30
C. B. VILA-SANA 368 29 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 351 27
C. B. VILA-SANA 346 25 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 335 25
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 308 21 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 321 23
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 300 19 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 318 22
Jornada Nº: 15
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 346 25 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 325 23
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 350 28 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 319 19
C. B. VILA-SANA 334 23 C. B. VERGÓS – A 397 34
C. B. VILA-SANA 373 31 C. B. VERGÓS – A 359 28
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 301 20 C. B. GOLMÉS 323 23
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 335 25 C. B. GOLMÉS 352 27
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 330 22 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 267 14
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 328 23 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 347 26
C. B. VALLVERD D\’URGELL 359 28 C. B. TORDERA 309 21
C. B. VALLVERD D\’URGELL 365 30 C. B. TORDERA 332 24
Jornada Nº: 14
C. B. GOLMÉS 342 25 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 341 24
C. B. GOLMÉS 328 24 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 319 21
C. B. TORDERA 343 26 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 275 17
C. B. TORDERA 337 22 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 331 24
C. B. VERGÓS – A 365 29 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 322 24
C. B. VERGÓS – A 373 30 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 334 23
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 327 25 C. B. VALLVERD D\’URGELL 386 32
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 340 25 C. B. VALLVERD D\’URGELL 332 23
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 311 19 C. B. VILA-SANA 373 30
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 328 23 C. B. VILA-SANA 347 27
Jornada Nº: 13
C. B. VILA-SANA 344 25 C. B. GOLMÉS 307 22
C. B. VILA-SANA 349 27 C. B. GOLMÉS 326 24
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 279 18 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 315 23
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 360 28 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 351 27
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 318 22 C. B. VERGÓS – A 368 30
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 307 21 C. B. VERGÓS – A 350 27
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 350 25 C. B. TORDERA 364 28
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 346 25 C. B. TORDERA 310 20
C. B. VALLVERD D\’URGELL 383 32 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 354 28
C. B. VALLVERD D\’URGELL 366 28 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 352 28
Jornada Nº: 12
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 369 31 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 297 19
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 351 26 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 294 18
C. B. GOLMÉS 328 22 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 264 14
C. B. GOLMÉS 309 22 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 255 15
C. B. TORDERA 352 26 C. B. VILA-SANA 358 26
C. B. TORDERA 323 22 C. B. VILA-SANA 334 21
C. B. VERGÓS – A 375 30 C. B. VALLVERD D\’URGELL 311 20
C. B. VERGÓS – A 351 26 C. B. VALLVERD D\’URGELL 352 28
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 359 26 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 341 25
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 338 25 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 351 27
Jornada Nº: 11
C. B. GOLMÉS 353 27 C. B. VERGÓS – A 365 27
C. B. GOLMÉS 353 27 C. B. VERGÓS – A 365 30
C. B. VILA-SANA 364 28 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 321 22
C. B. VILA-SANA 332 24 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 289 19
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 323 22 C. B. VALLVERD D\’URGELL 350 28
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 316 22 C. B. VALLVERD D\’URGELL 325 23
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 283 17 C. B. TORDERA 319 23
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 305 20 C. B. TORDERA 305 20
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 331 24 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 356 26
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 319 23 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 357 27
Jornada Nº: 10
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 365 30 C. B. VILA-SANA 382 32
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 315 22 C. B. VILA-SANA 331 25
C. B. TORDERA 357 28 C. B. GOLMÉS 329 21
C. B. TORDERA 339 25 C. B. GOLMÉS 354 26
C. B. VERGÓS – A 366 28 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 315 23
C. B. VERGÓS – A 362 29 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 300 18
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 265 16 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 264 18
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 291 18 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 263 16
C. B. VALLVERD D\’URGELL 377 32 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 307 21
C. B. VALLVERD D\’URGELL 340 24 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 328 23
Jornada Nº: 9
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 383 31 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 305 21
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 349 26 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 281 17
C. B. VERGÓS – A 349 26 C. B. TORDERA 328 23
C. B. VERGÓS – A 391 33 C. B. TORDERA 368 29
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 319 21 C. B. GOLMÉS 359 28
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 337 25 C. B. GOLMÉS 326 25
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 332 23 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 314 21
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 344 25 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 346 25
C. B. VALLVERD D\’URGELL 365 29 C. B. VILA-SANA 356 30
C. B. VALLVERD D\’URGELL 346 26 C. B. VILA-SANA 330 22
Jornada Nº: 8
C. B. GOLMÉS 333 25 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 364 28
C. B. GOLMÉS 334 24 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 353 27
C. B. TORDERA 286 17 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 308 19
C. B. TORDERA 378 31 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 337 24
C. B. VILA-SANA 370 28 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 335 25
C. B. VILA-SANA 355 27 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 295 20
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 329 23 C. B. VALLVERD D\’URGELL 333 23
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 294 18 C. B. VALLVERD D\’URGELL 341 26
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 302 20 C. B. VERGÓS – A 345 26
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 360 27 C. B. VERGÓS – A 353 25
Jornada Nº: 7
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 340 24 C. B. TORDERA 328 23
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 370 30 C. B. TORDERA 330 27
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 302 19 C. B. VERGÓS – A 337 24
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 361 30 C. B. VERGÓS – A 363 29
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 281 18 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 300 21
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 311 20 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 304 22
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 343 26 C. B. VILA-SANA 352 26
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 335 23 C. B. VILA-SANA 346 24
C. B. VALLVERD D\’URGELL 356 29 C. B. GOLMÉS 338 24
C. B. VALLVERD D\’URGELL 341 27 C. B. GOLMÉS 358 29
Jornada Nº: 6
C. B. GOLMÉS 342 26 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 296 21
C. B. GOLMÉS 339 24 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 314 21
C. B. TORDERA 290 18 C. B. VALLVERD D\’URGELL 376 31
C. B. TORDERA 347 26 C. B. VALLVERD D\’URGELL 344 25
C. B. VERGÓS – A 366 28 C. B. VILA-SANA 335 22
C. B. VERGÓS – A 374 31 C. B. VILA-SANA 357 27
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 320 22 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 346 25
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 327 23 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 331 24
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 326 22 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 290 19
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 339 25 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 312 22
Jornada Nº: 5
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 346 24 C. B. VERGÓS – A 347 25
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 358 28 C. B. VERGÓS – A 316 20
C. B. VILA-SANA 377 30 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 282 17
C. B. VILA-SANA 359 29 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 304 20
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 286 17 C. B. TORDERA 309 20
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 293 19 C. B. TORDERA 333 24
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 313 20 C. B. GOLMÉS 327 24
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 310 21 C. B. GOLMÉS 378 31
C. B. VALLVERD D\’URGELL 306 22 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 295 18
C. B. VALLVERD D\’URGELL 327 20 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 337 24
Jornada Nº: 4
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 324 22 C. B. VALLVERD D\’URGELL 395 33
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 319 22 C. B. VALLVERD D\’URGELL 349 27
C. B. GOLMÉS 380 30 C. B. VILA-SANA 376 30
C. B. GOLMÉS 355 26 C. B. VILA-SANA 360 27
C. B. TORDERA 350 28 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 331 23
C. B. TORDERA 338 26 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 326 20
C. B. VERGÓS – A 338 23 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 312 24
C. B. VERGÓS – A 374 29 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 308 20
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 335 24 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 363 29
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 334 26 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 310 22
Jornada Nº: 3
C. B. VILA-SANA 377 29 C. B. TORDERA 328 24
C. B. VILA-SANA 336 24 C. B. TORDERA 303 21
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 272 18 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 356 29
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 345 27 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 344 27
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 344 27 C. B. GOLMÉS 332 25
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 312 22 C. B. GOLMÉS 393 34
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 330 23 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 367 30
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 324 24 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 280 18
C. B. VALLVERD D\’URGELL 351 27 C. B. VERGÓS – A 355 27
C. B. VALLVERD D\’URGELL 321 22 C. B. VERGÓS – A 319 20
Jornada Nº: 2
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 359 28 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 312 22
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 356 27 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 283 17
C. B. TORDERA 351 26 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 333 23
C. B. TORDERA 356 28 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 328 25
C. B. VERGÓS – A 396 34 C. B. GOLMÉS 327 24
C. B. VERGÓS – A 357 26 C. B. GOLMÉS 390 34
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 346 28 C. B. VILA-SANA 354 28
C. B. AMETLLERS (CERVERA) 330 22 C. B. VILA-SANA 358 26
C. B. VALLVERD D\’URGELL 370 29 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 237 13
C. B. VALLVERD D\’URGELL 342 24 C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 260 15
Jornada Nº: 1
C. B. GOLMÉS 326 24 C. B. TORDERA 324 24
C. B. GOLMÉS 394 34 C. B. TORDERA 278 17
C. B. VILA-SANA 362 29 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 340 26
C. B. VILA-SANA 360 28 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 345 27
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 292 21 C. B. VERGÓS – A 373 29
C. B. VILANOVA DE BELLPUIG 317 21 C. B. VERGÓS – A 386 32
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 311 21 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 327 22
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 338 25 C. B. AMETLLERS (CERVERA) 303 19
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 294 19 C. B. VALLVERD D\’URGELL 354 27
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 323 23 C. B. VALLVERD D\’URGELL 327 22


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)