Resultats per jornada Grup B

Jornada Nº: 19
C. B. TORDERA 514 37 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 523 36
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 533 40 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 559 39
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 509 37 C.B. SANT BLAI 485 33
C. B. PONTS 549 41 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 573 43
C. B. VERGÓS 579 46 C. B. PALOU 562 44
Jornada Nº: 18
C.B. CERVERA 557 45 C. B. TORDERA 479 30
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 526 38 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 512 36
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 592 47 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 583 47
C.B. SANT BLAI 551 43 C. B. PONTS 525 35
AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 535 38 C. B. VERGÓS 510 35
C. B. PALOU 554 41 C. B. GÀRZOLA 493 34
Jornada Nº: 17
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 524 36 C.B. CERVERA 563 45
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 551 42 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 512 33
C. B. PONTS 486 31 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 583 45
C. B. VERGÓS 565 46 C.B. SANT BLAI 408 22
C. B. GÀRZOLA 481 32 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 584 48
C. B. SOLSONA 507 34 C. B. PALOU 553 41
Jornada Nº: 16
C. B. TORDERA 456 28 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 529 38
C.B. CERVERA 533 39 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 526 41
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 497 34 C. B. PONTS 563 41
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 572 43 C. B. VERGÓS 514 36
C.B. SANT BLAI 487 35 C. B. GÀRZOLA 469 31
AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 571 45 C. B. SOLSONA 554 44
Jornada Nº: 15
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 505 31 C. B. TORDERA 502 35
C. B. PONTS 569 44 C.B. CERVERA 535 39
C. B. VERGÓS 487 31 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 498 31
C. B. GÀRZOLA 468 31 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 539 39
C. B. PALOU 570 45 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 559 41
C. B. SOLSONA 518 38 C.B. SANT BLAI 455 31
Jornada Nº: 14
C. B. TORDERA 499 34 C. B. PONTS 544 39
C.B. CERVERA 525 38 C. B. VERGÓS 558 42
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 499 31 C. B. GÀRZOLA 485 32
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 561 43 C. B. SOLSONA 540 40
C.B. SANT BLAI 533 40 C. B. PALOU 520 37
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 480 31 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 457 28
Jornada Nº: 13
C.B. SANT BLAI 471 31 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 529 41
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 555 40 C. B. PALOU 538 39
C.B. CERVERA 512 35 C. B. GÀRZOLA 461 28
C. B. TORDERA 484 34 C. B. VERGÓS 537 41
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 490 32 C. B. PONTS 558 41
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 509 35 C. B. SOLSONA 540 39
Jornada Nº: 12
AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 562 43 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 585 45
C. B. PALOU 590 48 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 539 39
C. B. SOLSONA 458 32 C.B. CERVERA 524 35
C. B. GÀRZOLA 511 38 C. B. TORDERA 513 41
C. B. VERGÓS 546 41 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 455 30
C. B. PONTS 553 41 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 517 34
Jornada Nº: 11
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 554 38 C.B. SANT BLAI 397 22
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 453 27 C. B. VERGÓS 563 47
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 556 43 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 553 40
C. B. TORDERA 485 34 C. B. SOLSONA 539 40
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 524 37 C. B. GÀRZOLA 538 41
C.B. CERVERA 514 37 C. B. PALOU 594 47
Jornada Nº: 10
C.B. SANT BLAI 481 31 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 475 31
AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 515 34 C.B. CERVERA 487 31
C. B. PALOU 584 45 C. B. TORDERA 458 29
C. B. SOLSONA 494 36 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 518 35
C. B. GÀRZOLA 467 29 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 498 37
C. B. VERGÓS 510 36 C. B. PONTS 500 34
Jornada Nº: 9
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 512 34 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 557 39
C.B. CERVERA 526 34 C.B. SANT BLAI 465 30
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 514 38 C. B. PALOU 586 46
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 551 42 C. B. SOLSONA 469 36
C. B. PONTS 548 41 C. B. GÀRZOLA 526 39
C. B. TORDERA 488 34 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 564 41
Jornada Nº: 8
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 585 45 C.B. CERVERA 530 38
C.B. SANT BLAI 402 23 C. B. TORDERA 464 33
AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 558 41 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 508 34
C. B. PALOU 501 32 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 495 31
C. B. GÀRZOLA 502 33 C. B. VERGÓS 539 38
C. B. SOLSONA 497 36 C. B. PONTS 505 32
Jornada Nº: 7
C.B. CERVERA 555 42 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 536 41
C. B. TORDERA 540 39 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 567 41
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 538 37 C.B. SANT BLAI 502 34
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 516 36 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 563 46
C. B. PONTS 558 41 C. B. PALOU 530 36
C. B. VERGÓS 575 47 C. B. SOLSONA 459 28
Jornada Nº: 6
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 503 33 C. B. TORDERA 493 33
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 595 49 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 481 31
C.B. SANT BLAI 425 26 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 558 42
AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 616 53 C. B. PONTS 502 36
C. B. SOLSONA 517 36 C. B. GÀRZOLA 518 35
C. B. PALOU 547 39 C. B. VERGÓS 557 42
Jornada Nº: 5
C. B. TORDERA 471 33 C.B. CERVERA 526 37
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 488 32 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 528 39
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 436 24 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 546 40
C. B. PONTS 551 42 C.B. SANT BLAI 445 29
C. B. VERGÓS 579 47 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 571 44
C. B. GÀRZOLA 499 36 C. B. PALOU 495 34
Jornada Nº: 4
C.B. CERVERA 557 41 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 500 34
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 543 40 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 477 28
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 546 39 C. B. PONTS 556 43
C.B. SANT BLAI 449 31 C. B. VERGÓS 540 39
AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 570 44 C. B. GÀRZOLA 518 37
C. B. PALOU 541 41 C. B. SOLSONA 505 37
Jornada Nº: 3
C. B. PONTS 515 35 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 549 42
C. B. VERGÓS 545 41 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 552 39
C. B. GÀRZOLA 500 35 C.B. SANT BLAI 484 35
C. B. SOLSONA 540 43 AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 561 39
C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 504 36 C. B. TORDERA 490 33
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 535 38 C.B. CERVERA 534 40
Jornada Nº: 2
C.B. CERVERA 541 41 C. B. PONTS 480 31
C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 535 39 C. B. VERGÓS 527 38
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 528 36 C. B. GÀRZOLA 574 47
C.B. SANT BLAI 473 32 C. B. SOLSONA 540 41
AUTO(N)NAYOX SEAT TÀRREGA 575 44 C. B. PALOU 560 44
C. B. TORDERA 492 32 C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 439 24
Jornada Nº: 1
C .B. CABANABONA – MIG SEGRE 519 37 C. E. PLANS DE SIÓ (CEPS) 498 32
C. B. PONTS 555 42 C. B. TORDERA 463 31
C. B. VERGÓS 531 38 C.B. CERVERA 523 40
C. B. GÀRZOLA 508 33 C.B. SIÓ D’AGRAMUNT 550 42
C. B. SOLSONA 479 31 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 585 44
C. B. PALOU 543 41 C.B. SANT BLAI 468 31


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)