Resultats per jornada Grup B

Jornada Nº: 22
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 344 26 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 333 26
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 316 20 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 290 16
C. B. VERGÓS – A 341 25 C. B. VALLVERD D’URGELL 327 24
C. B. VERGÓS – A 361 28 C. B. VALLVERD D’URGELL 326 26
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 309 22 C. B. ANGLESOLA 384 33
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 284 17 C. B. ANGLESOLA 327 23
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 357 25 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 346 28
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 341 24 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 299 19
C. B. OS DE BALAGUER 340 23 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 344 25
C. B. OS DE BALAGUER 343 24 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 372 28
Jornada Nº: 21
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 364 29 C. B. VERGÓS – A 312 22
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 360 28 C. B. VERGÓS – A 378 32
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 363 28 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 295 20
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 372 32 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 332 24
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 349 26 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 361 27
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 301 20 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 322 21
C. B. OS DE BALAGUER 346 26 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 401 35
C. B. OS DE BALAGUER 353 28 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 369 28
C. B. VALLVERD D’URGELL 339 25 C. B. ANGLESOLA 338 24
C. B. VALLVERD D’URGELL 332 25 C. B. ANGLESOLA 382 32
Jornada Nº: 20
C. B. ANGLESOLA 346 24 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 313 20
C. B. ANGLESOLA 350 25 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 374 30
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 335 24 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 330 24
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 313 21 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 336 24
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 377 29 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 333 28
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 326 23 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 298 21
C. B. VERGÓS – A 329 25 C. B. OS DE BALAGUER 339 24
C. B. VERGÓS – A 350 26 C. B. OS DE BALAGUER 324 22
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 338 22 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 361 27
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 362 28 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 381 32
Jornada Nº: 19
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 373 30 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 328 24
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 376 30 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 343 25
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 254 16 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 301 22
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 306 25 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 266 16
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 374 29 C. B. VERGÓS – A 358 27
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 317 20 C. B. VERGÓS – A 338 26
C. B. OS DE BALAGUER 335 24 C. B. ANGLESOLA 359 29
C. B. OS DE BALAGUER 350 27 C. B. ANGLESOLA 299 19
C. B. VALLVERD D’URGELL 314 22 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 362 28
C. B. VALLVERD D’URGELL 323 20 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 359 28
Jornada Nº: 18
C. B. ANGLESOLA 378 31 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 370 28
C. B. ANGLESOLA 329 23 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 355 25
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 351 25 C. B. VALLVERD D’URGELL 341 25
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 385 32 C. B. VALLVERD D’URGELL 355 28
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 366 28 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 359 29
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 351 26 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 341 24
C. B. VERGÓS – A 331 22 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 372 30
C. B. VERGÓS – A 330 23 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 358 27
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 291 20 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 343 25
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 291 21 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 333 25
Jornada Nº: 17
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 336 25 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 307 21
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 383 31 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 345 27
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 356 26 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 292 20
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 345 23 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 303 22
C. B. VERGÓS – A 315 21 C. B. ANGLESOLA 348 26
C. B. VERGÓS – A 345 27 C. B. ANGLESOLA 337 26
C. B. OS DE BALAGUER 350 29 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 350 24
C. B. OS DE BALAGUER 364 28 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 359 28
C. B. VALLVERD D’URGELL 318 22 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 311 21
C. B. VALLVERD D’URGELL 325 24 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 347 28
Jornada Nº: 16
C. B. ANGLESOLA 361 27 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 363 28
C. B. ANGLESOLA 341 24 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 381 31
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 336 23 C. B. OS DE BALAGUER 311 20
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 315 21 C. B. OS DE BALAGUER 352 26
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 388 34 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 381 31
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 363 29 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 347 25
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 263 16 C. B. VALLVERD D’URGELL 373 31
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 309 21 C. B. VALLVERD D’URGELL 367 29
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 312 21 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 324 23
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 326 22 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 338 26
Jornada Nº: 15
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 312 19 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 288 20
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 334 24 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 269 18
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 387 33 C. B. VALLVERD D’URGELL 303 19
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 373 29 C. B. VALLVERD D’URGELL 302 20
C. B. VERGÓS – A 356 27 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 321 22
C. B. VERGÓS – A 352 26 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 356 27
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 361 28 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 295 18
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 366 28 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 301 19
C. B. OS DE BALAGUER 367 31 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 323 25
C. B. OS DE BALAGUER 336 24 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 366 30
Jornada Nº: 14
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 334 25 C. B. VERGÓS – A 319 22
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 349 27 C. B. VERGÓS – A 334 23
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 378 30 C. B. ANGLESOLA 369 30
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 373 30 C. B. ANGLESOLA 327 22
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 316 19 C. B. OS DE BALAGUER 352 25
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 284 20 C. B. OS DE BALAGUER 354 23
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 336 25 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 365 29
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 345 27 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 363 28
C. B. VALLVERD D’URGELL 359 28 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 311 20
C. B. VALLVERD D’URGELL 348 27 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 360 28
Jornada Nº: 13
C. B. ANGLESOLA 374 31 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 338 24
C. B. ANGLESOLA 351 26 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 321 23
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 386 32 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 369 29
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 378 29 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 336 25
C. B. VERGÓS – A 377 31 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 348 27
C. B. VERGÓS – A 349 27 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 308 21
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 362 28 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 314 23
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 355 27 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 338 26
C. B. OS DE BALAGUER 311 18 C. B. VALLVERD D’URGELL 339 25
C. B. OS DE BALAGUER 340 25 C. B. VALLVERD D’URGELL 295 17
Jornada Nº: 12
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 374 30 C. B. OS DE BALAGUER 326 21
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 371 31 C. B. OS DE BALAGUER 345 26
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 383 31 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 387 32
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 355 25 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 331 21
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 271 18 C. B. VERGÓS – A 363 28
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 288 19 C. B. VERGÓS – A 351 26
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 325 22 C. B. ANGLESOLA 339 26
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 334 24 C. B. ANGLESOLA 343 24
C. B. VALLVERD D’URGELL 359 28 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 374 32
C. B. VALLVERD D’URGELL 344 23 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 365 27
Jornada Nº: 11
C. B. ANGLESOLA 340 26 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 290 18
C. B. ANGLESOLA 351 27 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 301 23
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 315 20 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 359 28
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 355 29 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 341 24
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 351 28 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 363 28
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 351 27 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 368 28
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 369 30 C. B. OS DE BALAGUER 343 24
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 364 27 C. B. OS DE BALAGUER 365 27
C. B. VALLVERD D’URGELL 347 27 C. B. VERGÓS – A 383 34
C. B. VALLVERD D’URGELL 313 21 C. B. VERGÓS – A 308 19
Jornada Nº: 10
C. B. ANGLESOLA 326 24 C. B. VALLVERD D’URGELL 378 31
C. B. ANGLESOLA 342 25 C. B. VALLVERD D’URGELL 301 18
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 331 23 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 361 27
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 361 28 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 354 26
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 376 30 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 358 29
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 364 28 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 361 28
C. B. VERGÓS – A 354 25 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 342 26
C. B. VERGÓS – A 346 27 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 348 26
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 377 30 C. B. OS DE BALAGUER 382 32
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 348 24 C. B. OS DE BALAGUER 351 26
Jornada Nº: 9
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 320 23 C. B. ANGLESOLA 318 24
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 299 18 C. B. ANGLESOLA 312 21
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 379 31 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 353 27
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 364 29 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 372 30
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 283 20 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 317 21
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 265 15 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 333 24
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 304 20 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 343 27
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 362 28 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 324 23
C. B. OS DE BALAGUER 330 24 C. B. VERGÓS – A 338 25
C. B. OS DE BALAGUER 326 21 C. B. VERGÓS – A 342 26
Jornada Nº: 8
C. B. ANGLESOLA 348 26 C. B. OS DE BALAGUER 375 29
C. B. ANGLESOLA 340 24 C. B. OS DE BALAGUER 357 25
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 362 29 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 321 23
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 346 25 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 305 21
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 365 30 C. B. VALLVERD D’URGELL 309 20
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 389 32 C. B. VALLVERD D’URGELL 306 19
C. B. VERGÓS – A 309 24 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 355 25
C. B. VERGÓS – A 294 16 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 359 29
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 318 23 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 358 26
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 349 27 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 374 29
Jornada Nº: 7
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 313 21 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 346 26
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 319 23 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 318 21
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 362 26 C. B. VERGÓS – A 335 25
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 385 33 C. B. VERGÓS – A 384 32
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 299 22 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 290 16
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 335 24 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 318 24
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 351 26 C. B. ANGLESOLA 339 25
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 383 31 C. B. ANGLESOLA 310 22
C. B. VALLVERD D’URGELL 346 28 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 294 19
C. B. VALLVERD D’URGELL 357 29 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 298 21
Jornada Nº: 6
C. B. ANGLESOLA 324 23 C. B. VERGÓS – A 332 22
C. B. ANGLESOLA 347 25 C. B. VERGÓS – A 348 26
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 348 25 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 386 30
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 293 17 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 334 24
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 369 29 C. B. OS DE BALAGUER 362 28
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 365 28 C. B. OS DE BALAGUER 367 28
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 332 26 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 337 24
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 302 20 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 362 30
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 348 26 C. B. VALLVERD D’URGELL 335 24
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 312 22 C. B. VALLVERD D’URGELL 367 28
Jornada Nº: 5
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 280 19 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 331 23
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 329 26 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 315 23
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 331 23 C. B. ANGLESOLA 319 23
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 377 30 C. B. ANGLESOLA 328 24
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 365 28 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 371 31
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 372 32 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 348 27
C. B. OS DE BALAGUER 352 28 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 316 22
C. B. OS DE BALAGUER 341 25 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 307 22
C. B. VALLVERD D’URGELL 300 17 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 224 12
C. B. VALLVERD D’URGELL 374 32 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 265 17
Jornada Nº: 4
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 335 24 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 330 23
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 347 27 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 358 28
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 363 29 C. B. VERGÓS – A 316 22
C. B. MALGRAT DE SEGARRA 355 28 C. B. VERGÓS – A 329 21
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 310 20 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 314 21
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 344 27 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 374 32
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 358 28 C. B. OS DE BALAGUER 336 24
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 327 24 C. B. OS DE BALAGUER 338 22
C. B. VALLVERD D’URGELL 335 26 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 376 32
C. B. VALLVERD D’URGELL 380 31 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 358 28
Jornada Nº: 3
C. B. ANGLESOLA 320 23 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 334 24
C. B. ANGLESOLA 353 27 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 337 22
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 343 27 C. B. VALLVERD D’URGELL 317 20
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 353 28 C. B. VALLVERD D’URGELL 349 26
C. B. VERGÓS – A 293 19 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 278 17
C. B. VERGÓS – A 323 24 C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 283 17
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 361 27 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 297 21
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 344 24 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 270 16
C. B. OS DE BALAGUER 357 29 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 281 17
C. B. OS DE BALAGUER 335 24 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 291 21
Jornada Nº: 2
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 340 25 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 348 26
C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 351 26 C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 350 26
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 315 21 C. B. ANGLESOLA 351 28
C. B. LA FULIOLA I BOLDÚ 301 19 C. B. ANGLESOLA 339 24
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 285 17 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 323 21
C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 317 21 C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 376 30
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 285 17 C. B. VERGÓS – A 317 20
C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 309 19 C. B. VERGÓS – A 287 18
C. B. VALLVERD D’URGELL 346 27 C. B. OS DE BALAGUER 350 27
C. B. VALLVERD D’URGELL 343 25 C. B. OS DE BALAGUER 363 28
Jornada Nº: 1
C. B. ANGLESOLA 315 23 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 298 18
C. B. ANGLESOLA 367 31 C. B. SANT SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 349 26
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 352 26 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 338 24
C. B. TALLER CELESTÍ FARRÉ TÀRREGA 318 21 C. B. MALGRAT DE SEGARRA 376 30
C. B. VERGÓS – A 289 16 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 314 24
C. B. VERGÓS – A 360 27 C. B. SANT BLAI (Castellnou de Seana) 282 19
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 361 28 C. B. VALLVERD D’URGELL 315 21
C. B. LOS DEL HUERTO (Cervera) 345 24 C. B. VALLVERD D’URGELL 328 24
C. B. OS DE BALAGUER 367 29 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 336 24
C. B. OS DE BALAGUER 360 29 C. B. BELLAVISTA (Miralcamp) 334 25


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)