Calendari Grup A

http://www.bitllesdelleida.cat/calendari-grup-a/?preview=true

GRUP A – PRIMERA VOLTA
GRUP A – SEGONA VOLTA
1ª Jornada 2-3 Octubre 12ª Jornada 29-30 Gener
Vilabarca Castellnou de
Seana
Castellnou de Seana Vilabarca
Seròs Vila-sana Vila-sana Seròs
Alcoletge Golmés Golmés Alcoletge
Bellvís Vilanova de
Bellpuig
Vilanova de Bellpuig Bellvís
Ametllers
(Cervera)
El Poal El Poal Ametllers (Cervera)
DESCANSA Palau d’Anglesola DESCANSA Palau d’Anglesola
2ª Jornada 9-10 Octubre 13ª Jornada 5-6 Febrer
Castellnou
de Seana
Ametllers (Cervera) Ametllers (Cervera) Castellnou de
Seana
Vila-sana Vilabarca Vilabarca Vila-sana
Golmés Seròs Seròs Golmés
Vilanova
de Bellpuig
Alcoletge Alcoletge Vilanova de
Bellpuig
Palau
d’Anglesola
Bellvís Bellvís Palau d’Anglesola
DESCANSA El Poal DESCANSA El Poal
3ª Jornada 15-16 Octubre 14ª Jornada 12-13 Febrer
Castellnou
de Seana
Vila-sana Vila-sana Castellnou de Seana
Vilabarca Golmés Golmés Vilabarca
Seròs Vilanova de
Bellpuig
Vilanova de Bellpuig Seròs
Alcoletge Palau d’Anglesola Palau d’Anglesola Alcoletge
Bellvís El Poal El Poal Bellvís
DESCANSA Ametllers (Cervera) DESCANSA Ametllers (Cervera)
4ª Jornada 22-23 Octubre 15ª Jornada 19-20 Febrer
Vila-sana Ametllers (Cervera) Ametllers (Cervera) Vila-sana
Golmés Castellnou de Seana Castellnou de Seana Golmés
Vilanova
de Bellpuig
Vilabarca Vilabarca Vilanova de
Bellpuig
Palau
d’Anglesola
Seròs Seròs Palau d’Anglesola
El Poal Alcoletge Alcoletge El Poal
DESCANSA Bellvís DESCANSA Bellvís
5ª Jornada 30-31 Octubre 16ª Jornada 5-6 Març
Vila-sana Golmés Golmés Vila-sana
Castellnou
de Seana
Vilanova de Bellpuig Vilanova de Bellpuig Castellnou de Seana
Vilabarca Palau d’Anglesola Palau d’Anglesola Vilabarca
Seròs El Poal El Poal Seròs
Ametllers
(Cervera)
Bellvís Bellvís Ametllers (Cervera)
DESCANSA Alcoletge DESCANSA Alcoletge
6ª Jornada 6-7 Novembre 17ª Jornada 12-13 Març
Golmés Ametllers (Cervera) Ametllers (Cervera) Golmés
Vilanova
de Bellpuig
Vila-sana Vila-sana Vilanova de Bellpuig
Palau
d’Anglesola
Castellnou de
Seana
Castellnou de Seana Palau d’Anglesola
El Poal Vilabarca Vilabarca El Poal
Bellvís Alcoletge Alcoletge Bellvís
DESCANSA Seròs DESCANSA Seròs
7ª Jornada 13-14 Novembre 18ª Jornada 19-20 Març
Golmés Vilanova de
Bellpuig
Vilanova de Bellpuig Golmés
Vila-sana Palau d’Anglesola Palau d’Anglesola Vila-sana
Castellnou
de Seana
El Poal El Poal Castellnou de Seana
Seròs Bellvís Bellvís Seròs
Ametllers
(Cervera)
Alcoletge Alcoletge Ametllers (Cervera)
DESCANSA Vilabarca DESCANSA Vilabarca
8ª Jornada 20-21 Novembre 19ª Jornada 26-27 Març
Vilanova
de Bellpuig
Ametllers (Cervera) Ametllers (Cervera) Vilanova de Bellpuig
Palau
d’Anglesola
Golmés Golmés Palau d’Anglesola
El Poal Vila-sana Vila-sana El Poal
Bellvís Vilabarca Vilabarca Bellvís
Alcoletge Seròs Seròs Alcoletge
DESCANSA Castellnou de
Seana
DESCANSA Castellnou de
Seana
9ª Jornada 27-28 Novembre 20ª Jornada 2-3 Abril
Vilanova
de Bellpuig
Palau d’Anglesola Palau d’Anglesola Vilanova de Bellpuig
Golmés El Poal El Poal Golmés
Castellnou
de Seana
Bellvís Bellvís Castellnou de Seana
Vilabarca Alcoletge Alcoletge Vilabarca
Ametllers
(Cervera)
Seròs Seròs Ametllers (Cervera)
DESCANSA Vila-sana DESCANSA Vila-sana
10ª Jornada 11-12 Desembre 21ª Jornada 9-10 Abril
Palau
d’Anglesola
Ametllers
(Cervera)
Ametllers (Cervera) Palau d’Anglesola
El Poal Vilanova de Bellpuig Vilanova de Bellpuig El Poal
Bellvís Vila-sana Vila-sana Bellvís
Alcoletge Castellnou de
Seana
Castellnou de Seana Alcoletge
Seròs Vilabarca Vilabarca Seròs
DESCANSA Golmés DESCANSA Golmés
11ª Jornada 18-19 Desembre 22ª Jornada 23-24 Abril
Palau
d’Anglesola
El Poal El Poal Palau d’Anglesola
Golmés Bellvís Bellvís Golmés
Vila-sana Alcoletge Alcoletge Vila-sana
Castellnou
de Seana
Seròs Seròs Castellnou de
Seana
Ametllers
(Cervera)
Vilabarca Vilabarca Ametllers (Cervera)
DESCANSA Vilanova de
Bellpuig
DESCANSA Vilanova de
Bellpuig

Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)