Calendari Grup A

GRUP A – PRIMERA VOLTA
GRUP A – SEGONA VOLTA
1ªJornada 6-7 Octubre 14ª Jornada 26-27 Gener
Castellnou
A
Golmés   Golmés Castellnou A
Nayox
Tàrrega
Ametllers   Ametllers Nayox Tàrrega
Bellavista Preixana Preixana Bellavista
S.S.
Castellserà
Vila-Sana Vila-Sana S.S. Castellserà
Vilanova
Bellpuig
Serós Serós Vilanova
Bellpuig
La
Fuliola i Boldú
Palau  D’Anglesola Palau  D’Anglesola La Fuliola i
Boldú
Bellvís Anglesola   Anglesola Bellvís
         

Jornada
20-21 Octubre 16ª Jornada 9-10 Febrer
Golmés Ametllers Ametllers Golmés
Castellnou
A
Preixana Preixana Castellnou A
Nayox
Tàrrega
Vila-Sana Vila-Sana Nayox Tàrrega
Bellavista Serós Serós Bellavista
S.S.
Castellserà
Palau  D’Anglesola Palau  D’Anglesola S.S. Castellserà
Vilanova
Bellpuig
Anglesola Anglesola Vilanova
Bellpuig
Bellvís La Fuliola i
Boldú
  La Fuliola i Boldú Bellvís
         

Jornada
3-4 Novembre 18ª Jornada 23-24 Febrer
Ametllers Preixana   Preixana Ametllers
Golmés Vila-Sana   Vila-Sana Golmés
Castellnou
A
Serós   Serós Castellnou A
Nayox
Tàrrega
Palau  D’Anglesola   Palau  D’Anglesola Nayox Tàrrega
Bellavista Anglesola   Anglesola Bellavista
S.S.
Castellserà
La Fuliola i
Boldú
La Fuliola i Boldú S.S. Castellserà
Bellvís Vilanova
Bellpuig
  Vilanova Bellpuig Bellvís
         

Jornada
17-18 Novembre 20ª Jornada 9-10 Març
Preixana Vila-Sana Vila-Sana Preixana
Ametllers Serós Serós Ametllers
Golmés Palau  D’Anglesola Palau  D’Anglesola Golmés
Castellnou
A
Anglesola Anglesola Castellnou A
Nayox
Tàrrega
La Fuliola i
Boldú
La Fuliola i Boldú Nayox Tàrrega
Bellavista Vilanova
Bellpuig
Vilanova Bellpuig Bellavista
Bellvís S.S. Castellserà   S.S. Castellserà Bellvís
         

Jornada
1-2 Desembre 22ª Jornada 23-24 Març
Vila-Sana Serós Serós Vila-Sana
Preixana Palau D’Anglesola Palau D’Anglesola Preixana
Ametllers Anglesola Anglesola Ametllers
Golmés La Fuliola i
Boldú
La Fuliola i Boldú Golmés
Castellnou
A
Vilanova
Bellpuig
Vilanova Bellpuig Castellnou A
Nayox
Tàrrega
S.S. Castellserà S.S. Castellserà Nayox Tàrrega
Bellvís Bellavista Bellavista Bellvís
       
11ª
Jornada
22-23 Desembre   24ª Jornada 6-7 Abril
Serós Palau D’Anglesola Palau D’Anglesola Serós
Vila-Sana Anglesola Anglesola Vila-Sana
Preixana La Fuliola i
Boldú
La Fuliola i Boldú Preixana
Ametllers Vilanova
Bellpuig
Vilanova Bellpuig Ametllers
Golmés S.S. Castellserà S.S. Castellserà Golmés
Castellnou
A
Bellavista Bellavista Castellnou A
Bellvís Nayox Tàrrega Nayox Tàrrega Bellvís
       
13ª
Jornada
19-20 Gener 26ª Jornada 27-28 Abril
Palau D’Anglesola Anglesola Anglesola Palau D’Anglesola
Serós La Fuliola i
Boldú
La Fuliola i Boldú Serós
Vila-Sana Vilanova
Bellpuig
Vilanova Bellpuig Vila-Sana
Preixana S.S. Castellserà S.S. Castellserà Preixana
Ametllers Bellavista Bellavista Ametllers
Golmés Nayox Tàrrega Nayox Tàrrega Golmés
Bellvís Castellnou A Castellnou A Bellvís
       

Jornada
13-14 Octubre 15ª Jornada 2-3 Febrer
Golmés Bellvís Bellvís Golmés
Ametllers Castellnou A Castellnou A Ametllers
Preixana Nayox Tàrrega Nayox Tàrrega Preixana
Vila-Sana Bellavista Bellavista Vila-Sana
Serós S.S. Castellserà S.S. Castellserà Serós
Palau D’Anglesola Vilanova
Bellpuig
Vilanova Bellpuig Palau D’Anglesola
Anglesola La Fuliola i
Boldú
La Fuliola i Boldú Anglesola
       

Jornada
27-28 Octubre 17ªJornada 16-17 Febrer
Ametllers Bellvís Bellvís Ametllers
Preixana Golmés Golmés Preixana
Vila-Sana Castellnou A Castellnou A Vila-Sana
Serós Nayox Tàrrega Nayox Tàrrega Serós
Palau D’Anglesola Bellavista Bellavista Palau D’Anglesola
Anglesola S.S. Castellserà S.S. Castellserà Anglesola
La
Fuliola i Boldú
Vilanova
Bellpuig
Vilanova Bellpuig La Fuliola i
Boldú
       

Jornada
10-11 Novembre 19ª Jornada 2-3 Març
Preixana Bellvís Bellvís Preixana
Vila-Sana Ametllers Ametllers Vila-Sana
Serós Golmés Golmés Serós
Palau D’Anglesola Castellnou A Castellnou A Palau D’Anglesola
Anglesola Nayox Tàrrega Nayox Tàrrega Anglesola
La
Fuliola i Boldú
Bellavista Bellavista La Fuliola i
Boldú
Vilanova
Bellpuig
S.S. Castellserà S.S. Castellserà Vilanova
Bellpuig
       

Jornada
24-25 Novembre 21ª Jornada 16-17 Març
Vila-Sana Bellvís Bellvís Vila-Sana
Serós Preixana Preixana Serós
Palau D’Anglesola Ametllers Ametllers Palau D’Anglesola
Anglesola Golmés Golmés Anglesola
La
Fuliola i Boldú
Castellnou A Castellnou A La Fuliola i
Boldú
Vilanova
Bellpuig
Nayox Tàrrega Nayox Tàrrega Vilanova
Bellpuig
S.S.
Castellserà
Bellavista Bellavista S.S. Castellserà
       
10ª
Jornada
15-16 Desembre 23ª Jornada 30-31 Març
Serós Bellvís Bellvís Serós
Palau D’Anglesola Vila-Sana Vila-Sana Palau D’Anglesola
Anglesola Preixana Preixana Anglesola
La
Fuliola i Boldú
Ametllers Ametllers La Fuliola i
Boldú
Vilanova
Bellpuig
Golmés Golmés Vilanova
Bellpuig
S.S.
Castellserà
Castellnou A Castellnou A S.S. Castellserà
Bellavista Nayox Tàrrega Nayox Tàrrega Bellavista
       
12ª
Jornada
12-13 Gener 25ª Jornada 13-14 Abril
Palau D’Anglesola Bellvís Bellvís Palau D’Anglesola
Anglesola Serós Serós Anglesola
La
Fuliola i Boldú
Vila-Sana Vila-Sana La Fuliola i
Boldú
Vilanova
Bellpuig
Preixana Preixana Vilanova
Bellpuig
S.S.
Castellserà
Ametllers Ametllers S.S. Castellserà
Bellavista Golmés Golmés Bellavista
Nayox
Tàrrega
Castellnou A Castellnou A Nayox Tàrrega

Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)