Entrega de Premis Lliga 2013-2014


Associació de Bitlles Catalanes Terra Ferma de Lleida (BdeLL)