El dret a jugar va ser reconegut per primera vegada el 20 de novembre de 1959, quan l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració dels Drets dels Infants.

Dia Internacional del Joc

L’article 31 de la Declaració reconeix el dret dels infants al joc i a les activitats recreatives pròpies de la seva edat, així com a participar lliurement en la vida cultural i en les arts.

Avui 28 de maig celebrem el Día Internacional del Joc i us invitem, a la gent de totes les edats, a jugar, fer jugar i ser feliç, avui i cada dia